El professor Pau Balart, guanyador del Premi E-pública de les IX Jornades de Docència en Economia

El doctor Pau Balart, professor del Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat de les Illes Balears i membre del grup de recerca en Economia de les Organitzacions,ha estat guardonat amb el Premi E-pública de les IX Jornades de Docència en Economia, que varen tenir lloc a Màlaga els dies 1 i 2 de juny, per un treball sobre la docència de l'anàlisi econòmica.

El treball se centra en els exàmens com a eina d'avaluació. En concret, estudia com canvia el rendiment  dels examinats durant el transcurs d'una prova d'opció múltiple,  a partir d'analitzar com canvia la proporció d'estudiants que contesta correctament una pregunta segons la posició que aquesta ocupa en el test. El treball troba que en els exàmens universitaris, una mateixa pregunta és contestada més freqüentment de manera incorrecta quan ocupa una posició més endarrerida en el test. Estudis previs dels professors de la Universitat de Maastricht Lex Borghans i Trudie Schils, vinculen aquest decaïment en el rendiment amb la influència que tenen les habilitats no cognitives en les proves de coneixement.  

Data de publicació: 27/06/2017