El pressupost de la UIB per a 2012 és de 88 milions d'euros. Pateix una retallada de 14 per cent respecte a l'exercici anterior

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat avui el pressupost de 2012.

El pressupost de la UIB per a 2012 baixa a la xifra de 88.221.578,30 euros, enfront dels 102.979.116,20 euros de l’exercici anterior, fet que suposa un decrement del 14% (14,75 milions d’euros menys).

La transferència nominativa per a 2012 és de 54.164.550 euros, que suposa 2.565.705 euros menys que l’any 2011, una reducció percentual del 4,5%. La transferència d’inversions passa de 625.488 euros el 2011 a 100.000 euros el 2012.

Les reduccions pressupostàries s’han aplicat seguint tres criteris:

Un. Ser selectius. Prioritzar les partides de les quals depenen les missions essencials de la Universitat: la docència i la recerca i la innovació.

Dos. Procurar que tots els serveis i centres de despesa puguin complir dignament les funcions essencials que tenen encomanades.

Tres. Aprofitar la crisi econòmica per repensar, redimensionar o/i racionalitzar algunes partides i per millorar-ne la gestió.

Documents relacionats

  • IB3

Data de publicació: 16/12/2011