El pressupost de la UIB per a l'exercici de 2015 és de 86.437.808 euros

El Consell de Govern de la UIB, reunit en sessió ordinària, ha aprovat avui el pressupost per a l’exercici 2015, que és de 86.437.808,77 euros, enfront dels 86.039.873,87 euros de l’exercici anterior, fet que suposa un increment del 0,46 per cent (397.934,9 euros més).

El pressupost ha de ser aprovat, si escau, pel Consell Social.

Notícia relacionada

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 17/12/2014

Data de publicació: 16/12/2014