El plenari del Consell d'Estudiants ha elegit la nova Comissió Permanent

El senyor Gabriel de Hevia, estudiant de Dret, serà el nou president del màxim òrgan de representació dels estudiants a la UIB 

Els alumnes que formen el plenari del Consell d’Estudiants s’han reunit avui i han elegit la nova Comissió Permanent, que serà presidida pel senyor Gabriel de Hevia, estudiant del grau de Dret de la UIB. La conformaran, a més, una secretària, la senyora Margalida Sastre, estudiant del grau d’Administració i Direcció d’Empreses, un tresorer, el senyor Andreu Salom, estudiant del grau d’Economia, i sis vocals: els senyors Santiago Mascaró, estudiants del grau d’Administració i Direcció d’Empreses, el senyor Santiago Arístides Ramon, estudiant del grau de Dret d’Eivissa, la senyora M. Lourdes Mir, estudiant del grau de Llengua Catalana, el senyor Miquel Romero, estudiant de grau d’Història, el senyor Àlex Rivas, estudiant del grau d’Economia, i la senyora Selene Suau, estudiant del grau de Psicologia.

Les eleccions al plenari es varen celebrar el dia 29 de novembre de 2012. Del procés electoral en sortiren elegits els estudiants que avui han escollit els membres de la Comissió Permanent i el president del Consell d'Estudiants.

La durada del mandat del Consell d’Estudiants és de dos anys, i de la Comissió Permanent, d’un any.

El Consell d'Estudiants (CE) és el màxim òrgan amb caràcter independent de representació estudiantil en l'àmbit universitari, encarregat de canalitzar i coordinar aquesta representació en l'àmbit de la UIB. Es regeix pel seu propi reglament (més avall), subjecte a les normes de rang superior.  

Documents relacionats

Data de publicació: 13/05/2013