El plenari del Consell d'Estudiants de la UIB renova la comissió permanent

El senyor Marcos Augusto, representant dels estudis de Filosofia, ha estat reelegit per unanimitat president del Consell d'Estudiants

El plenari del Consell d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears, reunit en sessió extraordinaria, ha aprovat per unanimitat la llista dels nous membres de la comissió permanent (màxim òrgan executiu del Consell d'Estudiants) que estarà presidida pel senyor Marcos Augusto, representant dels estudis de Filosofia.

La nova comissió permanent queda constituïda de la manera següent:

President: Marcos Augusto (Filosofia)
Secretari: Edgar Ginard (Dret)
Tresorera: Mada Cardell (Psicologia)
Vocal: Francisca Mir (Geografia)
Vocal: Lucas Barceló (Història de l'Art)
Vocal: Aina Domínguez (Educació Social)
Vocal: Marcos Moreda (Economia)
Vocal: Leo Bechara (Informàtica)

El Consell d'Estudiants és el màxim òrgan de representació estudiantil en l'àmbit universitari. Els òrgans rectors del Consell d'Estudiants són el plenari i la comissió permanent.

Documents relacionats

Data de publicació: 25/07/2008