El període d'avaluació extraordinària del curs acadèmic 2014-15 serà del 6 al 17 de juliol, i no al mes de setembre

El calendari acadèmic de 2014-15 l’ha aprovat el Consell de Govern de 18 de març i apareix al FOU 400 

El Consell de Govern del dia 18 de març de 2014 va aprovar l’acord normatiu del calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster i, de manera independent, per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat i enginyer per a l’any acadèmic 2014-15.

La novetat principal és que el període d’avaluació extraordinària, que fins ara es feia al mes de setembre, en els casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures, i durant el qual es podran recuperar proves, treballs o activitats no superats durant els semestres, serà el comprès entre els dies 6 i 17 de juliol, ambdós inclosos (del 6 al 10 per a assignatures de primer semestre i del 13 al 17 per a les de segon semestre).

Amb aquest canvi, la UIB tindrà un calendari acadèmic similar al de moltes universitats espanyoles, i es fa camí en l’avançament de l’inici de curs. 

Documents relacionats

Data de publicació: 14/04/2014