El pati escolar, un aliat de l'aprenentatge

La tesi de M. Isabel Salas Sánchez analitza el temps d’esplai dels centres educatius com una oportunitat per incrementar l’activitat física i millorar la convivència 

El temps que l’alumnat passa al pati és superior al temps que dedica a les sessions d’educació física o al temps lectiu que dedica a altres matèries. En aquest sentit, la tesi de M. Isabel Salas Sánchez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, destaca que apostar per intervenir en el pati dels centres educatius pot ajudar a millorar aspectes relacionats amb la salut, les habilitats socials i de relacions, lluitar contra la desigualtat de gènere i millorar aspectes que beneficien el rendiment acadèmic.

El pati és, segons la investigadora, un temps que pot contribuir a desenvolupar competències que persegueix l’educació del segle XXI, com la igualtat, la col·laboració i la comunicació. En aquest context, s’ha fet una revisió d’articles relacionats amb les intervencions durant el temps del pati als centres educatius de diferents països.

La tesi recalca la necessitat de tenir instruments que ajudin els centres a poder obtenir informació sobre allò que succeeix en el temps de pati. Entre aquestes eines hi ha qüestionaris validats per poder conèixer d’una manera objectiva, fiable i precisa com l’alumnat viu el temps d’esplai pel que fa a les relacions, l’activitat física i la salut.

Augment de l’activitat física

Així com apunta la investigació, els patis dels centres escolars són un recurs excel·lent per augmentar el temps d’activitat física entre els joves. És necessari, segons la tesi, sumar aquest temps al de les sessions d’Educació Física per, així, millorar la salut i lluitar contra la inactivitat que es genera en l’horari lectiu en una jornada escolar, i en molts de casos, també fora.

En aquest sentit, la majoria d’estudis analitzats suggereix que l’activitat física durant l’esplai pot augmentar a través d’una intervenció, la qual provoca canvis positius en el benestar i en les interaccions socials dels alumnes.

Millora del rendiment escolar

Existeixen àmplies evidències de la incidència directa de l’activitat física en el rendiment acadèmic i en la millora de l’atenció executiva. Així, la investigació apunta que el temps d’esplai ajuda a alliberar energia, especialment en l’alumnat més inquiet i, alhora, té efectes positius sobre les funcions executives, per la qual cosa es converteix en un aliat de l’aprenentatge.

Millora de la convivència

Per altra banda, la tesi recalca que el pati escolar és l’espai on hi ha més oportunitats de relació i interacció interpersonals, s’estableix la selecció lliure de companys i és on es generen la majoria de relacions asimètriques espontànies. Per tant, la investigadora defensa que un pati ben estructurat i organitzat pot ajudar a millorar la convivència, resoldre conflictes i practicar les habilitats socials. A més, permet treballar l’empatia, la comunicació, la cooperació, la negociació, el respecte a les normes de jocs, el respecte mutu i l’intercanvi d’opinions, entre d’altres.

En aquest sentit, M. Isabel Salas Sánchez explica que molts dels conflictes que es produeixen en els centres sorgeixen o es generen en el temps d’esplai. Així, conclou que la intervenció en aquest àmbit pot millorar la convivència i reduir el nombre de conflictes.

Fitxa de la tesi

  • Autora: M. Isabel Salas Sánchez
  • Títol: «El patio, una oportunidad para incrementar la actividad física y mejorar la convivencia»
  • Directors: Josep Vidal Conti i Pere Palau Sampol
  • Programa de Doctorat en Educació 

Data de l'esdeveniment: 22/09/2022

Data de publicació: 22/09/2022