El paper dels àcids grassos i la vitamina A en la lluita contra l'obesitat

La tesi doctoral de Hana Mušinovic aporta evidències científiques per al desenvolupament d’aliments per controlar el pes corporal i prevenir l’obesitat

La tesi doctoral de Hana Mušinovic, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga els efectes dels àcids grassos i els metabòlits de la vitamina A en els processos implicats en l’homeòstasi de l’energia del cos i aporta evidències científiques per al desenvolupament d’una nova generació d’aliments per al control del pes corporal, la prevenció de l’obesitat i les alteracions metabòliques associades. La tesi l’han dirigida els doctors Andreu  Palou Oliver i Joan Ribot Riutort, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, i s’ha fet en el marc de l’activitat investigadora del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB, que pertany a la Xarxa d’Excel·lència Europea de Recerca en Nutrigenòmica (NUGO) i al Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa-Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (CIBERobn).

La recerca de Hana Mušinovic parteix de la nutrigenòmica, una nova aproximació que estudia la nutrició des de la genòmica funcional i la biologia molecular, per investigar els processos fonamentals que constitueixen el sistema de regulació del pes corporal i com determinats components i pautes alimentàries hi incideixen. Concretament, la tesi doctoral s’ha centrat en l’estudi dels àcids grassos i els metabòlits de la vitamina A.

A més dels seus efectes generals sobre la sacietat, els nutrients ingerits afecten els mecanismes  de control del cos que regulen l’equilibri d’energia i que inclouen diferents processos implicats en el control de la ingesta d’aliments, despesa d’energia i els processos tissulars locals. Els àcids grassos i els composts relacionats amb la vitamina A són nutrients de naturalesa lipídica i tenen efectes diferents sobre aquests processos. Se sap que els àcids grassos són els responsables dels efectes dels triglicèrids en el sistema nerviós central i en el tracte gastrointestinal. De la mateixa manera, els metabòlits de la vitamina A són composts altament actius necessaris per a una àmplia gamma de processos biològics. Emperò, encara hi ha molts forats per omplir en el coneixement dels seus efectes, especialment pel que fa al mecanisme molecular subjacent.

L’objectiu general de la tesi de Hana Mušinovic és estudiar els efectes d’aquests dos grups de nutrients en els processos implicats en l’homeòstasi de l’energia del cos i aprofundir en la comprensió dels seus mecanismes moleculars. Per això, estudia les bases moleculars dels efectes d’aquests nutrients de naturalesa lipídica sobre el control de la ingesta i de diferents processos dins el teixit adipós blanc involucrats en el control del pes corporal.

En conjunt, la recerca mostra diversos efectes dels àcids grassos i els metabòlits de la vitamina A en diferents processos corporals que contribueixen a l’homeòstasi de l’energia de l’organisme. El coneixement dels efectes dels àcids grassos sobre la ingesta d’aliments pot ampliar la comprensió dels efectes metabòlics de diferents dietes i els seus efectes sobre el control del pes corporal, així com obrir noves possibilitats per al disseny de substituts del greix. L’estudi de la vitamina A és una àrea cada vegada més àmplia i mostra la importància dels diferents nutrients relacionats amb la biologia del teixit adipós i, per tant, dels efectes associats al control del pes corporal. Els resultats d’aquesta tesi contribueixen a la comprensió dels seus efectes en diferents processos en els teixits i en els elements de la despesa energètica que podrien utilitzar-se en la prevenció i el tractament de l’obesitat i de trastorns metabòlics associats.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Regulation of body energy homeostasis by selected retinoids and fatty acids
  • Autor: Hana Mušinović
  • Programa de doctorat: Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
  • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  • Directors: Andreu Palou Oliver i Joan Ribot Riutort   

Documents relacionats

Data de publicació: 25/03/2014