El nombre d'alumnes matriculats en estudis oficials a la UIB el curs acadèmic 2010-2011 és de 16.400, un 6,36 per cent més que el curs anterior

El nombre d'estudiants matriculats als cursos de doctorat i màsters oficials s'ha incrementat un 30,48 per cent

El nombre d'alumnes matriculats en estudis oficials a la Universitat de les Illes Balears s'ha incrementat un 6,36 per cent el curs acadèmic 2010-2011 en relació amb el curs anterior. El nombre d'alumnes matriculats en estudis oficials a la UIB enguany és de 16.400, enfront dels 15.420 del curs 2009-2010. El nombre d'alumnes que cursen els estudis al campus de Palma és de 15.527, un 5,93 per cent més. A la Seu d'Eivissa i Formentera hi ha 518 alumnes matriculats, un 12,36 per cent més, i a la Seu de Menorca el nombre d'alumnes matriculats és de 355, un 17,94 per cent més que el curs anterior. 

Aquest curs acadèmic s'imparteixen el segon curs dels estudis de grau i el primer curs de les quatre enginyeries (Informàtica, Agroalimentària, Telemàtica i Electrònica Industrial). La UIB ofereix en total 32 estudis de graus adaptats a l'espai europeu d'ensenyament superior, que substituiran les diplomatures i les llicenciatures, en procés d'extinció. Catorze d'aquests graus tenen limitació de places. Dels plans antics, enguany la UIB tan sols ha ofert l'accés al segon cicle de Psicopedagogia, Enginyeria Informàtica i Bioquímica.

Pel que fa al nombre total d'alumnes matriculats per tipus d'estudi, 6.395 alumnes estan matriculats als estudis de grau, 4.129, a diplomatures, 3.818, a llicenciatures, 551, a altres estudis (idiomes, matrícula per assignatures i diplomes universitaris...). El nombre de matriculats als cursos de doctorat i màster és de 1.507, un 30,48 per cent més que el curs anterior.

A més, 2.028 alumnes estan matriculats als títols propis de postgrau, un 32,9 per cent més, 825 a la Universitat Oberta per a Majors i 642 al Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural. En total el nombre d'alumnes matriculats a la UIB en tots els estudis és de 19.895, un 1,44 per cent més que el curs anterior.

El curs 2010-2011, el nombre d'alumnes de nou ingrés matriculats als estudis oficials de la UIB és de 4.612, un 13,15 per cent més que el curs anterior. D'aquests, 4.339 estudien al campus de Palma, un 12,38 més, 153 a la Seu d'Eivissa i Formentera, un 20,47 per cent més, i 120 a la Seu de Menorca, un 36,36 per cent més que el curs 2009-2010.

Pel que fa a les vies d'accés, el 70,12 per cent dels alumnes de nou ingrés prové de les proves d'accés a la Universitat, un 15,63 per cent, de la formació professional i un 4,45 per cent, d'altres titulacions universitàries. Cal destacar que el nombre d'alumnes de nou ingrés matriculats provinents de la via d'accés de més grans de 25 anys, és d’un 5,78 per cent. Un 0,98 per cent provenen de la nova via d’accés per a més grans de 40 anys, i un 0,64 per cent de la de més grans de 45 anys.
 

Documents relacionats

  • IB3

Data de publicació: 24/11/2010