El garsevil millora la cognició en models animals d'Alzheimer

El grup de recerca en Neurofarmacologia de la UIB col·labora en un estudi liderat per la Universitat de Barcelona sobre les propietats d’aquest compost que rep el nom en reconeixement al doctor Jesús A. García-Sevilla, catedràtic emèrit de la UIB 

El garsevil o compost LSL60101, un lligand específic dels receptors I2-IR en el cervell, podria obrir vies noves per al desenvolupament d’estratègies contra la malaltia d’Alzheimer. En estudis duts a terme amb ratolins, l’LSL60101 ha millorat el dèficit cognitiu relacionat amb la malaltia en aquests models animals. Així ho apunta un article publicat recentment a la revista European Journal of Medicinal Chemistry, en el qual ha col·laborat el grup de recerca en Neurofarmacologia de la Universitat de les Illes Balears i que ha liderat la Universitat de Barcelona.

El compost  LSL60101 rep el nom de garsevil en reconeixement al doctor Jesús A. García-Sevilla, catedràtic emèrit de la UIB, col·laborador del grup de recerca en Neurofarmacologia de la UIB i coautor de l'article, juntament amb María Julia García Fuster, investigadora principal del grup, i Elena Hernández Hernández, membre del grup i alumna de doctorat de la UIB.

Els receptors imidazòlics I2 com a dianes en la lluita contra l’Alzheimer

L’Alzheimer és una patologia neurodegenerativa que encara no té cura. Tot i els esforços de la comunitat científica internacional, moltes iniciatives de la química mèdica per trobar fàrmacs que permetin tractar-la han fracassat i es postula que això es podria explicar, en part, per la selecció de dianes terapèutiques no adequades. Per això, resulta decisiu abordar la lluita contra l’Alzheimer des de perspectives que ajudin a perfilar noves dianes terapèutiques des del prisma de la innovació en la recerca biomèdica.

El treball descriu la síntesi d’una nova família de compostos amb alta afinitat i selectivitat per als receptors imidazòlics I2, que estan alterats en el cervell de pacients d’Alzheimer. La ruta de síntesi dels compostos, que és força eficient i econòmica, també permetria aplicar diferents modificacions estructurals per accedir a una gamma considerable de compostos d’interès farmacèutic.

La nova família de lligands dels receptors I2-IR està integrada per compostos amb diferents característiques estructurals. En concret, la interacció d’un compost representatiu —l’LSL60101 o garsevil— amb els receptors imidazòlics I2 millora el dèficit cognitiu en models murins de neurodegeneració i Alzheimer. Aquest compost, descrit per primera vegada en la literatura científica el 1995 com un lligand específic dels receptors I2-IR, destaca per les seves propietats en estudis preclínics de farmacocinètica, metabolisme i toxicitat, i presenta també una alta afinitat i selectivitat envers aquests receptors en el cervell humà.

Avui dia, encara no es coneix amb detall la funció dels receptors I2-IR en condicions fisiològiques. Tot i això, se sap que estan alterats en algunes malalties neurodegeneratives, com la malaltia d’Alzheimer o el Parkinson.

A més, a la bibliografia científica destaquen estudis amb lligands d’aquests receptors com a marcadors de la progressió de la malaltia d’Alzheimer. «A més de lluitar contra la formació de les plaques amiloide ß o dels cabdells neurofibril·lars, actuar sobre els mecanismes de la neuroinflamació podria ser una estratègia terapèutica indicada per aturar la progressió d’una malaltia tan complexa com l’Alzheimer», detalla la catedràtica Carmen Escolano, de la Universitat de Barcelona.  

L’estudi l’ha liderat el Grup de Recerca de Química Mèdica i Farmacologia de Malalties Neurodegeneratives de la Universitat de Barcelona i s’emmarca en un projecte del programa CaixaImpulse, en el qual també participen equips de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Santiago de Compostel·la, la Universitat del País Basc, el CIBERSAM, l’Institut Rega (Bèlgica) i la Universitat de Belgrad (Sèrbia), entre d’altres.

Referència bibliogràfica

Sergio Rodríguez Arévalo (et al.) (2021). Benzofuranyl-2-imidazoles as imidazoline I2 receptor ligands for Alzheimer's disease. European Journal of Medicinal Chemistry, 222, 113540, ISSN 0223-5234. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2021.113540.

Font: Universitat de Barcelona <https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2021/06/064.html>. 

Data de l'esdeveniment: 02/07/2021

Data de publicació: 02/07/2021