El futur Estatut de l'Estudiant Universitari, a debat al G-9

Els vicerectors d'Estudiants del G-9 es reuneixen a Saragossa per consensuar noves propostes de redacció sobre l'esborrany de l'Estatut de l'Estudiant Universitari proposat pel ministeri de Ciència i Innovació

Els vicerectors d'Estudiants de les universitats que conformen el Grup 9 d'Universitats (G-9), presidits pel rector de la Universitat de Saragossa, Manuel José López Pérez, president de la Comissió Sectorial d'Estudiants del Grup, s'han reunit a la capital aragonesa per reflexionar sobre l'esborrany de l'Estatut de l'Estudiant Universitari proposat pel Ministeri de Ciència i Innovació.

L'esborrany estableix mecanismes per augmentar la implicació dels estudiants en la vida universitària i la seva participació i gestió en els serveis universitaris com a mecanisme afegit de formació pràctica. A més, reconeix i valora les activitats culturals, esportives i solidàries com a part de la vida universitària, i estableix un compromís per modificar el marc legal que regeix la convivència a la Universitat, fins a la data regida per una norma preconstitucional. En definitiva, el document pretén reflectir els drets i deures dels estudiants.

Entre altres novetats, l'esborrany preveu la creació d'un Consell d'Estudiants Universitaris, òrgan de representació que tindria una visibilitat institucional, i obriria una via de comunicació paral·lela i complementària a la de les associacions estudiantils.

Els vicerectors del G-9 han compartit les idees i els suggeriments que els han fet arribar els representants estudiantils de les seves respectives universitats sobre l'articulat de l'esborrany.

Les propostes sorgides en el transcurs de la reunió seran elevades pel president de la Sectorial i rector de la Universitat de Saragossa a la resta de rectors del Grup per ser considerades, posteriorment, per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

El Grup 9 d'Universitats és una associació sense ànim de lucre formada per les universitats públiques que són úniques en les seves respectives comunitats autònomes: Illes Balears, Saragossa, La Rioja, Pública de Navarra, País Basc, Cantàbria, Oviedo, Extremadura i Castella-La Manxa. Constituït el maig de 1997, el G-9 té per objectiu promoure la col·laboració entre les institucions universitàries pertanyents al Grup, tant pel que fa a les activitats docents i investigadores com a les de gestió i serveis.

Data de publicació: 17/03/2009