El fort impacte emocional de la pandèmia en usuaris de cases d'acollida

Investigadors de la UIB organitzen tallers socials i grupals per escoltar i donar veu a residents de l’Associació Altruista Es Refugi 

Les persones que es troben sense llar són expertes a experimentar situacions crítiques amb més o menys grau d'autopercepció d'èxit personal i de superació. Si tota la incertesa derivada de la pandèmia ja és difícil per als qui tenen l’estabilitat o les condicions de vida que dona el fet de viure a una llar, per als qui no en tenen la situació es torna encara més crítica.

En aquest context, el grup de recerca Conflicte, Canvi i Treball Social de la UIB ha elaborat, juntament amb l’Associació Altruista Es Refugi, un projecte de recerca centrat en 25 usuaris i residents de la casa d’acollida de l’entitat, dirigida a homes que es troben en situació de sensellarisme.

L’estudi, iniciat el 2020, ha dut a terme una intervenció grupal des del treball social, conformada per 12 sessions d’una hora i mitja dirigides a escoltar i donar veu als usuaris. Aquests tallers han anat encaminats al reconeixement de capacitats i fortaleses dels residents per tal de millorar la seva qualitat de vida. A més, s’han fet entrevistes individuals per conèixer el seu grau de satisfacció i l’impacte que els ha generat participar en una intervenció grupal com aquesta.

Els resultats

L’equip investigador ha detectat que la pandèmia ha tingut un impacte emocional fort en els participants. En concret, destaquen el malestar reconegut com a «desconcert» i «preocupació», però també «benestar» pel fet de compartir-ho amb altres companys.

Pel que fa a l’avaluació del projecte per part dels usuaris, el 90% dels entrevistats manifesten que estan molt satisfets amb la proposta i remarquen la necessitat de fer més accions com aquesta dins l’espai de convivència de la casa d’acollida.

Els participants es varen dividir en dos grups i, del total de 25 usuaris inicials, 12 varen completar el procés grupal. El grup A el conformaren 5 homes d’entre 40 i 67 anys, tots ells de llarga durada com a usuaris d’Es Refugi i en situació d’atur de llarg termini. Per altra banda, el grup B el conformaren 7 homes d’entre 22 i 70 anys. Alguns d’ells, usuaris des del començament de la pandèmia i amb contractes de treball com a fixos discontinus del sector serveis-hoteleria, o bé treballadors de la construcció sense contracte.

Aquest projecte forma part de les 11 investigacions que han finançat l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (ODCS) de la UIB i la Conselleria d’Afers Socials i Esport en el marc de les convocatòries I i II de recerca d'impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la COVID-19.

Fitxa del projecte

  • Títol: Intervención local para el fomento del reconocimiento de potencialidades y fortalezas a partir de la vivencia crítica de la COVID-19 en personas sin hogar en Mallorca.
  • Investigadora: Dra. Ana Cañas.
  • Facultat: Filosofia i Lletres. Departament de Filosofia i Treball Social, grup de recerca Conflicte, Canvi i Treball Social.
  • Col·laboració: Associació altruista Es Refugi.
  • Finançament: 4.000 €. 

Data de l'esdeveniment: 19/07/2022

Data de publicació: 19/07/2022