El fitat, un antioxidant per prevenir la calcificació vascular

La tesi doctoral de Rosmeri Rivera Irigoín investiga el paper d'aquest compost natural, present en llegums i cereals integrals, en la prevenció de productes de la glicació avançada implicats en el desenvolupament de malalties associades a la diabetis mellitus tipus 2 

La calcificació vascular és una malaltia molt prevalent en pacients amb diabetis mellitus tipus 2, en comparació amb la població no diabètica. No obstant això, la seva patogènia no s'entén completament.

Algunes evidències suggereixen que la calcificació en diabetis mellitus tipus 2 és un procés actiu, en el qual participen diferents factors (promotors i inhibidors) que poden accelerar o alentir el procés natural de calcificació. Sembla ser que aquest procés és mediat per cèl·lules, en el qual la hiperglucèmia, els productes finals de glicació avançada (AGE, advance glycation end products) i els marcadors ossis i inflamatoris participen en el seu inici i progressió. Això a banda, el myo-inositol hexafosfat (fitat, IP6) és un compost natural (es troba en abundància en cereals, llegums i fruita seca) que té la capacitat d'interaccionar amb cations metàl·lics. Alguns cations metàl·lics actuen com a catalitzadors en la glicació proteica no enzimàtica, els productes finals de la qual (els AGE) estan implicats en el desenvolupament de les malalties associades a la diabetis.

En aquest sentit, la tesi doctoral de Rosmeri Rivera Irigoín, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha tingut com a objectius principals determinar la relació entre els AGE i la calcificació abdominal aòrtica en pacients amb diabetis mellitus tipus 2 i determinar la relació entre els biomarcadors gosi-us i inflamatoris i la calcificació abdominal aòrtica en pacients amb diabetis mellitus tipus 2. A més, s'ha avaluat in vitro l'efecte inhibidor de l'IP6 sobre la formació d’AGE, i s'ha valorat l'efecte d'una ingesta adequada d'IP6 (1 g/dia) sobre la formació dels AGE i l'hemoglobina glicosilada (HbA1c) en pacients amb diabetis mellitus tipus 2.

Els estudis de la tesi de Rosmeri Rivera s'han dut a terme en el marc de l'activitat investigadora conjunta del grup de recerca en Litiasi Renal i Biomineralització, de la UIB i el grup de Patologies Vasculars i Metabòliques, de l'Hospital Son Llàtzer (IdisBa). Els resultats indiquen que els subjectes amb més puntuació de calcificació abdominal aòrtica tenen nivells més alts d’AGE circulants, BMP-2 (proteïna morfogenètica òssia 2) i IL-6 (interleucina 6). L'estudi in vitro va demostrar que l'IP6 a concentracions fisiològiques va reduir la formació d’AGE, de manera que, en una concentració de 2μM, va produir una inhibició del 19,9%. A més, en l'assaig clínic es va observar un descens d’HbA1c i AGE al final del tractament amb IP6, amb recuperació de nivells basals després del període de rentada. Aquests canvis es varen associar a un augment significatiu en l'excreció urinària d'IP6.

Els resultats indiquen que els AGE estan relacionats amb el procés de calcificació i els plantegen com a inductors potencials. Tenint en compte que la morbiditat i la mortalitat en els pacients amb diabetis mellitus tipus 2 es deuen principalment a la malaltia cardiovascular, el mesurament dels AGE circulants podria ser útil com un marcador primerenc de la presència i severitat de la calcificació abdominal aòrtica i l'aparició de futures complicacions diabètiques. A més, una teràpia inhibidora de la formació de AGE podria ser útil com a tractament preventiu en el desenvolupament de calcificació abdominal aòrtica i altres complicacions.

L'efecte protector dels llegums i els cereals integrals

Existeix una forta evidència que menjar una varietat d'aliments integrals i llegums beneficia els pacients amb diabetis mellitus tipus 2. Alguns estudis objectiven millores en el control glucèmic i una reducció d’HbA1c, després d'una ingesta dietètica més abundant de lleguminoses i grans sencers. Els llegums i els cereals integrals són rics en IP6, per la qual cosa en podria explicar, almenys en part, els efectes beneficiosos. Desafortunadament, les nostres observacions suggereixen que, en la nostra àrea, el consum d'IP6 és més baix en pacients amb diabetis mellitus tipus 2 que en subjectes no diabètics (dades no publicades). Basant-nos en l'estudi, se suggereix que els metges han d'encoratjar activament els pacients amb diabetis mellitus tipus 2 que consumeixin una dieta rica en IP6.

Els resultats també mostren que l'IP6 redueix la formació d’AGE in vitro, i que la suplementació dietètica amb IP6 redueix els AGE circulants i els nivells d’*HbA1c en pacients amb diabetis mellitus tipus 2.

Aquest efecte protector és probablement causat per la quelació de Fe3+ mediada per IP6. Per tant, suggerim que una dieta rica en IP6 podria ajudar a prevenir complicacions de la diabetis.

La investigadora assenyala que encara han de realitzar-se grans estudis clínics prospectius aleatoritzats, a llarg termini, per avaluar completament els beneficis i riscos del consum d'IP6 en pacients amb diabetis mellitus tipus 2. També per avaluar el paper fisiopatològic de BMP2 i IL-6 en l'aparició de la CV. De la mateixa manera, seria interessant d’investigar si aquests marcadors poden ser indicadors pronòstics en termes de desenvolupament de complicacions cròniques de la diabetis, risc de mort i/o desenvolupament d'esdeveniments cardiovasculars més greus, com l’infart de miocardi, l’ictus i la mort d'origen cardiovascular.

Així mateix, les dades suggereixen que la calcificació vascular en la diabetis mellitus tipus 2 és un procés multifactorial en el qual la hiperglucèmia, els esdeveniments inflamatoris i immunològics podrien exercir un paper central a l’inici i durant la progressió.

Els resultats d'una part d'aquesta tesi han estat publicats en la prestigiosa revista Scientific Reports (del grup Nature). Així mateix, cal destacar que s'ha generat una patent (codi ES2596752B1) que actualment està transferida a l'empresa DEVICARE, perquè el benefici del fitat en el pacient diabètic arribi molt aviat al mercat. També el present treball ha estat finançat, en part, per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Diabetes mellitus y calcificación vascular: factores de riesgo, biomarcadores y papel del fitato como inhibidor
  • Autora: Rosmeri Rivera Irigoín
  • Programa de doctorat: Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença
  • Directors: Felicià Grases Freixedas, Luis Masmiquel Comas i Maria Pilar Sanchis Cortès

Notícies relacionades

Data de publicació: 10/09/2019