El dret de guerra de l'expansió romana

La tesi doctoral de José Antonio Martínez analitza les condicions imposades per Roma als derrotats després de les intervencions militars entre el 200 i el 167 a. de C. 

Durant l'etapa compresa entre els anys 200 a. de C. i 167 a. de C., Roma va haver de fer front a conflictes de diversa naturalesa, que la varen enfrontar tant als regnes grecs sorgits de la fragmentació de l'imperi d'Alexandre Magne, com a les comunitats occidentals que tenien un menor grau de complexitat institucional. La tesi de José Antonio Martínez Morcillo, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha establert un marc comparatiu de les intervencions militars romanes, amb l'objectiu d'aclarir si hi va haver diferències en l'aplicació del dret de guerra entre ambdós vessants de la Mediterrània (occident i orient). La tesi l'ha dirigida el doctor Enrique García Riaza, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

Per aconseguir aquest objectiu, el treball se centra en l'anàlisi de les clàusules emanades de les deditiones (rendicions incondicionals) i dels assalts armats que les tropes romanes varen realitzar en les guerres desenvolupades entre el 200 i el 167 a. de C. (a Hispània, Gàl·lia Cisalpina, Ligúria, Còrsega-Sardenya, II Guerra Macedònica, conflicte contra Antíoc III i III Guerra Macedònica), a fi d'esbrinar si l'aplicació del dret de guerra es va realitzar de manera equitativa i conforme al que establia el costum.

Les conclusions del treball permeten establir que no hi va haver diferències en l'aplicació de clàusules i represàlies a la base del dret, sinó que aquesta desigualtat va respondre a les necessitats estratègiques romanes en funció del territori: a Occident, el domini territorial directe i, a Orient, la submissió política i diplomàtica. A més, els interessos dels magistrats encarregats de les campanyes varen exercir un paper fonamental, que es va manifestar per dues vies: en primer lloc, en l'àmbit econòmic, amb la imposició de clàusules econòmiques i el saqueig com a mètode d'autofinançament de l'exèrcit i, en segon lloc, en l'àmbit polític, en el qual la guerra funcionava com una eina per a l'accés a magistratures de més alt nivell.

Fitxa de la tesis doctoral

  • Títol: La aplicación del derecho de guerra durante la expansión romana (200-167 a.C.): análisis territorial y estudio comparativo
  • Autor: José Antonio Martínez Morcillo
  • Programa de doctorat: Història
  • Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • Director: Enrique García Riaza 

Data de publicació: 21/09/2015