El doctor Pedro A. Munar, nomenat vocal permanent de la Comissió General de Codificació

El catedràtic de Dret Civil de la UIB formarà part de la secció civil d’aquest òrgan assessor del Ministeri de Justícia

El doctor Pedro A. Munar Bernat, catedràtic de Dret Civil del Departament de Dret Privat de la Universitat de les Illes Balears, ha estat nomenat vocal permanent de la Comissió General de Codificació del Ministeri de Justícia.

La Comissió General de Codificació és l’òrgan superior col·legiat d’assessorament del Ministre de Justícia i és integrat pels juristes més prestigiosos de diferents àmbits. Té la comesa de preparar els textos prelegislatius i de caràcter reglamentari, i de fer qualsevol altra tasca que li sigui encarregada per a la millor orientació, preservació i tutela de l’ordenament jurídic.

El doctor Pedro A. Munar Bernat formarà part de la secció civil d’aquesta comissió, integrada per un màxim de trenta membres, que són catedràtics de Dret Civil i Dret Internacional Privat, magistrats del Tribunal Suprem, notaris, registradors i advocats.

Data de publicació: 18/01/2016