El doctor Llorenç Huguet elegit Rector de la Universitat de les Illes Balears

La jornada electoral ha transcorregut amb normalitat

CanalUIB

Resultats de les votacions

Roda informativa
Dia: dijous, 23 de maig de 2013
Hora: 11 hores
Lloc: Son Lledó,
campus universitari, Palma

El doctor Llorenç Huguet, catedràtic de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, ha estat elegit Rector de la Universitat de les Illes Balears a les eleccions que han tingut lloc avui, dia 22 de maig de 2013, atès que ha obtingut la majoria dels vots emesos.

Dades de l’escrutini

El doctor Llorenç Huguet ha obtingut el 52,68 per cent dels vots ponderats.

El doctor Antoni Riera ha obtingut el 47,32 per cent dels vots ponderats.


Índex de participació per sectors
:

Sector a) professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

 90,55  %

Sector b) resta de personal docent i investigador

 53,69  %

Sector c) estudiants

 16,64  %

Sector d) personal d'administració i serveis

 93,25  %

Els electors de la comunitat universitària, professors, estudiants i personal d'administració i serveis de la UIB, estan estructurats en diferents sectors. El vot per a l'elecció del Rector es pondera per sectors de la manera següent:

  • 51 per cent per al professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector a).
  • 12 per cent per a la resta de personal docent i investigador (sector b).
  • 25 per cent per a l'alumnat (sector c).
  • 12 per cent per al personal d'administració i serveis (sector d).

Les persones que han pogut exercir el dret al vot a les eleccions de la Universitat de les Illes Balears i que, per tant, conformen el cens de la UIB són 16.189.

  • Sector a): 529, professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
  • Sector b): 894, resta de personal docent i investigador.
  • Sector c): 14.203, alumnes.
  • Sector d): 563, membres del personal d'administració i serveis.

En total s'han instal·lat 12 meses electorals als edificis següents de la UIB: Son Lledó, Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda, Ramon Llull, Arxiduc Lluís Salvador, Mateu Orfila i Rotger, Seu de la UIB a Menorca i Seu de la UIB a Eivissa i Formentera.

Les meses, formades per un president i dos vocals i pels suplents respectius, han estat obertes entre les 10 i les 18 hores.

Per ser proclamat Rector, el doctor Llorenç Huguet ha obtingut la majoria de vots a candidatures vàlidament emesos. Per tant, s’han exclòs els vots nuls i els vots en blanc, ja que no són vots a la candidatura.

Demà es podran presentar reclamacions i el dia 24 de maig la Comissió Electoral, si escau, les resoldrà.

La jornada electoral ha transcorregut amb total normalitat.

Documents relacionats

YouTube

  • IB3 Televisió

            [1,2]

  • TVE

           Informatiu Balear ->> notícia minut <00.09.39>

Data de publicació: 22/05/2013