El doctor Llorenç Huguet Rotger elegit Rector de la Universitat de les Illes Balears

El doctor Llorenç Huguet ha obtingut el 57,46 per cent dels vots ponderats

El doctor Llorenç Huguet Rotger, catedràtic d’universitat de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial, ha estat elegit Rector de la Universitat de les Illes Balears a les eleccions que han tingut lloc avui, dia 24 de maig de 2017, atès que ha obtingut la majoria dels vots emesos.

Dades de l’escrutini

El doctor Llorenç Huguet Rotger ha obtingut el 57,46 per cent dels vots ponderats.

El doctor Rafel Crespí Cladera ha obtingut el 42,54 per cent dels vots ponderats.

Índex de participació per sectors 

Sector a) professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

90,45%

Sector b) resta de personal docent i investigador

42,75%

Sector c) estudiants

9,82%

Sector d) personal d'administració i serveis

84,06%

Els electors de la comunitat universitària, professors, estudiants i personal d'administració i serveis de la UIB, estan estructurats en diferents sectors. El vot per a l'elecció del Rector es pondera per sectors de la manera següent:

  • 51 per cent per al professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector a).
  • 12 per cent per a la resta de personal docent i investigador (sector b).
  • 25 per cent per a l'alumnat (sector c).
  • 12 per cent per al personal d'administració i serveis (sector d).

Les persones que han pogut exercir el dret al vot a les eleccions de la Universitat de les Illes Balears i que, per tant, conformen el cens de la UIB són 15.731.

  • Sector a): 576, professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
  • Sector b): 910, resta de personal docent i investigador.
  • Sector c): 13.624, alumnes.
  • Sector d): 621, membres del personal d'administració i serveis.

En total s'han instal·lat catorze meses electorals als edificis següents de la UIB: Son Lledó, Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda, Ramon Llull, Arxiduc Lluís Salvador, Mateu Orfila i Rotger, Antoni Maria Alcover i Sureda, Hospital Universitari Son Espases, Seu universitària d’Eivissa i Formentera i Seu universitària de Menorca.

Les meses, formades per un president i dos vocals i pels suplents respectius, han estat obertes entre les 10 i les 18 hores.

Per ser proclamat Rector, el doctor Llorenç Huguet Rotger ha obtingut la majoria de vots a candidatures vàlidament emesos. Per tant, s’han exclòs els vots nuls i els vots en blanc, ja que no són vots a la candidatura.

Publicació dels resultats

Avui mateix, la Comissió Electoral publicarà els resultats de les eleccions al web de la UIB (http://eleccions.uib.cat/). Demà es podran presentar reclamacions i el dia 26 de maig la Comissió Electoral, si escau, les resoldrà.

La jornada electoral ha transcorregut amb total normalitat.

Roda informativa
Dia: dijous, 25 de maig de 2017
Hora: 11 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma

El doctor Llorenç Huguet, guanyador de les eleccions al càrrec de Rector de la UIB, i els membres del seu equip atendran els mitjans de comunicació en una roda informativa que tindrà lloc a Son Lledó per valorar els resultats de les eleccions. 

Documents relacionats

Data de publicació: 24/05/2017