El doctor Joan Oliver Araujo publica el llibre «Las barreras electorales. Gobernabilidad versus representatividad»

L'obra analitza l'ordenament jurídic que regula les clàusules d'exclusió en les eleccions estatals, autonòmiques i locals 

El doctor Joan Oliver Araujo, catedràtic de Dret Constitucional del Departament de Dret Públic de la Universitat de les Illes Balears, ha publicat recentment el llibre Las barreras electorales. Gobernabilidad versus representatividad, editat per Tirant lo Blanch.

L'obra: Las barreras electorales. Gobernabilidad versus representatividad

Si cap norma electoral no és innocent, molt menys ho són aquelles que regulen les barreres electorals, això és, les clàusules en virtut de les quals s'estableix el percentatge mínim de vots que ha d'aconseguir una candidatura per poder participar en la fase de distribució dels escons en disputa, atès que produeixen tres efectes: primer, convertir en inútils els vots emesos a favor de les candidatures que no han superat el percentatge de suports exigit; segon, eliminar la possibilitat de representació d'aquests partits; i tercer, prevaler en escons per damunt dels partits que sí que aconsegueixen superar la barrera. La modificació d’aquestes clàusules sempre es justifica amb respectables arguments jurídics (per apujar la barrera s'invoca la governabilitat, i per abaixar-la, la representativitat), no obstant això, els veritables motius són, en tots els casos, polítics i, sovint, espuris. 

Malgrat el silenci de la Constitució de 1978 en aquest punt, l'ordenament jurídic estatal i els ordenaments jurídics autonòmics han previst la utilització de clàusules d'exclusió en les eleccions al Congrés dels Diputats, en les eleccions als disset parlaments autonòmics i en les eleccions als òrgans de govern dels ens locals (ajuntaments, cabildos canaris i consells insulars de les Balears). L’anàlisi de les dites clàusules constitueix l'objecte central d'aquest treball.

L'autor: Joan Oliver Araujo

Joan Oliver Araujo (Palma, 1959) és catedràtic d'universitat de Dret Constitucional (des de 1992), acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears (des de 2015) i conseller del Consell Consultiu de les Illes Balears (des de 1993). Va ser president del dit Consell Consultiu i secretari general de la Universitat de les Illes Balears. Número u de la seva promoció, ha obtingut el premi extraordinari de llicenciatura, el Premio La Ley 1981, el premi extraordinari de doctorat, el premi Nicolás Pérez Serrano 1985 i el premi Josep Maria Vilaseca i Marcet 2010. És professor distingit de la Universitat Nacional Major de San Marcos (Perú), professor visitant de la Universitat Tecnològica del Perú i hoste distingit de l’Ajuntament de Xalapa (Mèxic). El 1983 la Facultat Internacional de Dret Comparat (Estrasburg) el va becar, i el 1988 va ampliar estudis a la Càtedra de Dret Constitucional de la Universitat de Siena. Periòdicament imparteix cursos i seminaris en diverses universitats europees i llatinoamericanes. És lletrat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid. Candidat a magistrat del Tribunal Constitucional a proposta del Parlament de les Illes Balears (2015). 

Data de publicació: 28/11/2017