El doctor Joan Oliver Araujo, catedràtic de Dret Constitucional, ingressa com a acadèmic numerari a l'AJLIB

Dia: dilluns, 28 de novembre de 2016
Hora: 19 hores
Lloc: sala d’actes del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, la Rambla, 10, Palma 

El doctor Joan Oliver Araujo, catedràtic de Dret Constitucional, ingressa com a acadèmic numerari a la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears. A l’acte llegirà el discurs d’ingrés amb el títol «Les barreres electorals: governabilitat versus representativitat». El discurs serà contestat per l’acadèmic Josep Maria Quintana Petrus, registrador de la propietat a València.

Joan Oliver Araujo (Palma, 1959) és catedràtic d'universitat de Dret Constitucional (des de 1992), acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears (des de 2015) i conseller del Consell Consultiu de les Illes Balears (des de 1993). Va ser president del dit Consell Consultiu i secretari general de la Universitat de les Illes Balears. Número u de la seva promoció, ha obtingut el premi extraordinari de llicenciatura, el Premio La Ley 1981, el premi extraordinari de doctorat, el premi Nicolás Pérez Serrano 1985 i el premi Josep Maria Vilaseca i Marcet 2010. És professor distingit de la Universitat Nacional Major de San Marcos (Perú), professor visitant de la Universitat Tecnològica del Perú i hoste distingit de l’Ajuntament de Xalapa (Mèxic). El 1983 la Facultat Internacional de Dret Comparat (Estrasburg) el va becar, i el 1988 va ampliar estudis a la Càtedra de Dret Constitucional de la Universitat de Siena. Periòdicament imparteix cursos i seminaris en diverses universitats europees i llatinoamericanes. És lletrat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid. Candidat a magistrat del Tribunal Constitucional a proposta del Parlament de les Illes Balears (2015).

Ha escrit, sol o en col·laboració, aquests trenta-set llibres: La II República en Baleares: elecciones y partidos políticos (1983), El recurso de amparo (1986), Estudios sobre el Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares (1988), L'autonomia universitària de la Universitat de les Illes Balears (1990), Repertorio bibliográfico sobre la Corte Constitucional italiana (1990), El sistema político de la Constitución española de 1931 (1991), La objeción de conciencia al servicio militar (1993), El servicio militar: aspectos jurídicos y socio-económicos (1994), Constitución y Derecho Público (1995), Política y Derecho (1996), La división de poderes: el Poder Judicial (1996), Administraciones Públicas y Constitución (1998), Parlamento y sistema electoral (1999), Mujer y Constitución en España (2000), El Parlament (2000), Estudios de Derecho Constitucional (2001), Claves para una reforma constitucional (2001), Derechos humanos y Constitución en Iberoamérica (2002), La Constitución día a día (2003), La Constitución de 1978 y las Comunidades Autónomas (2003), La Constitució de 1978. Anotacions des de la perspectiva balear (2005), El Estado autonómico in fieri (2005), La España de las Autonomías: Reflexiones 25 años después (2005), El municipio en México y en el mundo (2006), Estudios sobre descentralización territorial: el caso particular de Colombia (2006), Los estatutos de los partidos políticos españoles (2007), Derechos y principios rectores en los Estatutos de Autonomía (2008), Comentarios al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (2008), Los órganos garantes de la autonomía política (2009), La reforma estatutaria y constitucional (2009), Estudios sobre la reforma de la Constitución Española (2010), El Parlament de les Illes Balears (2011), Los sistemas electorales autonómicos(2011), Constitución y democracia: ayer y hoy (2012), Constitución y desarrollo político (2013), Historia de los derechos fundamentales. Siglo XX (2014) i El futuro territorial del Estado español (2014). També ha publicat nombrosos articles de la seva especialitat en diverses revistes científiques nacionals i estrangeres.  

Data de l'esdeveniment: 28/11/2016

Data de publicació: 25/11/2016