El doctor Jeroni Galmés, guardonat amb el cinquè Premi Nacional de Recerca en Relacions Hídriques que atorga la Societat Espanyola de Fisiologia Vegetal

El doctor Jeroni Galmés, membre del Grup de Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies del Departament de Biologia de la UIB , ha estat guardonat amb el cinquè Premi Nacional de Recerca en Relacions Hídriques que atorga la Societat Espanyola de Fisiologia Vegetal.

El jurat ha considerat excel·lent el treball realitzat pel doctor Galmés en la seva tesi doctoral, intitulada “Ecophysiological traits and their responses to drought in species from the Balearic Island with different growth forms” (trets ecofisiològics i resposta a la sequera d'espècies de les Illes Balears amb diferents formes de creixement) dirigida pel doctor Jaume Flexas.

El lliurament del diploma acreditatiu tindrà lloc durant l'acte inaugural del IX Simpòsium Hispano-Portuguès de Relacions Hídriques en les Plantes, que es farà a l'octubre de 2008 a Lloret de Mar (Girona).

La tesi del doctor Galmés i les publicacions relacionades han consistit a analitzar com la biodiversitat i l'adaptació al clima mediterrani es reflecteixen en una diversitat de trets ecofisiològics i les seves respostes a la sequera per part de les espècies vegetals, com també estudiar com aquesta diversitat es relaciona amb formes de vida i endemicitat.

Després d'analitzar diversos paràmetres ecofisiològics en un total de 24 espècies vegetals representatives de diferents comunitats naturals de les illes Balears (tretze d'endèmiques i onze de mediterrànies d'àmplia distribució), l'estudi destaca de l'estudi que les espècies endèmiques i les no endèmiques de les illes Balears, en cap dels paràmetres analitzats en cap dels experiments, no resultaren significativament diferents. Aquest fet es contraposa i dóna resposta a anteriors estudis, que mostraven una menor capacitat fotosintètica de les espècies endèmiques de les illes Balears.

D'altra banda, els resultats obtinguts pel doctor Galmés duen a concloure que l'elevada micro i macrovariabilitat en les condicions ambientals típiques de les regions de clima mediterrani han comportat l'aparició d'una gran diversitat d'hàbitats possibles, cosa que ha forçat les plantes a desenvolupar tota una sèrie de trets per poder assegurar-se la supervivència.

Data de publicació: 17/07/2008