El doctor Jaume Carot, nomenat membre d'un grup d'experts de l'Associació Europea d'Universitats

La CRUE l'ha proposat per formar part del grup d'experts en estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (RIS3) 

L'Associació Europea d'Universitats (EUA) ha nomenat el doctor Jaume Carot, professor del Departament de Física i vicerector d'Investigació i Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, com a membre del grup d'experts en estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (RIS3). El nomenament s'ha fet a proposta de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Aquest  grup d'experts està integrat per 18 representants d'universitats i s'encarrega d'assessorar el Grup de Treball en Polítiques de Recerca i el Consell de l'EUA en qüestions relacionades amb les polítiques de recerca i innovació. L'EUA ha estat designada per la Unió Europea com un soci prioritari en representació dels interessos de les universitats en el desenvolupament del programa europeu Horitzó 2020 de finançament de la recerca i la innovació.

El doctor Jaume Carot ja va ser elegit l'any 2016 membre del comitè executiu de la sectorial d'R+D+I de la CRUE.  

Data de publicació: 16/03/2017