El doctor Antoni Aguiló, nou president de la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables

El doctor Antoni Aguiló, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i professor del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, ha estat elegit president de la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables en l’assemblea que aquesta entitat va fer a Madrid el 25 de novembre de 2015. 

La Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables està formada per un conjunt d’institucions compromeses amb la promoció de la salut en l’entorn universitari i té com a objectiu reforçar el paper de les universitats com a entitats promotores de la salut i el benestar dels seus estudiants, el seu personal i de la societat en conjunt.  

Data de publicació: 30/11/2015