El doctor Alfredo Martín, premiat per la Fundación de Estudios Financieros

El professor del Departament d’Economia de l’Empresa ha estat guardonat amb el premi d’Investigació i Estudis Antonio Dionís Soler 2015 

El doctor Alfredo Martín, professor del Departament d’Economia de l’Empresa de la Universitat de les Illes Balears, ha estat guardonat amb el Premi d’Investigació i Estudis Antonio Dionís Soler 2015, que atorga la Fundación de Estudios Financieros, pel treball «Bank's growth, hybrid instruments and capital regulation».

En el treball, el doctor Alfredo Martín estudia l’impacte del creixement del balanç dels bancs en la quantitat i la qualitat del seu capital durant els anys anteriors a l’esclat de la crisi. Hi presenta un enfocament que combina teories tradicionals de finances corporatives, regulació de capital i determinants de l’emissió d’instruments de deute i de capital.

Fent ús d’una base de dades de bancs espanyols per al període 1999-2007, el treball troba evidències que el capital bancari (que absorbeix pèrdues dels bancs) s’ha anat deteriorant. El motiu és un palanquejament dins el mateix capital, això és, un increment del pes de capital híbrid sobre el capital total. La raó és que els bancs varen finançar la bretxa entre préstecs i dipòsits a través de l’emissió de deute nou, que anava aparellat de l’emissió de capital híbrid per complir la regulació.

El treball també presenta evidències que la regulació de capital fa un paper essencial a l’hora de decidir si un banc emet deute o capital. Així, l’investigador assenyala que les emissions de deute són precedides per emissions de capital; i que les emissions de capital són substitutives d’altres fonts de finançament generades internament pels bancs. A la vegada, també apunta que els bancs més propers al mínim de capital regulatori probablement emetran més capital i limitaran el seu ús de deute.

El premi d’Investigació i Estudis Antonio Dionís Soler l’atorga anualment la Fundación de Estudios Financieros amb l’objectiu d’estimular i reconèixer la tasca de recerca i estudi en l’àmbit dels mercats financers, l’economia, les finances i les institucions i entitats que presten serveis financers.  

Data de publicació: 17/12/2015