El curs 2020-21 el DOIP ha gestionat 709 ofertes de treball i 406 pràctiques extracurriculars en empreses

Els estudiants valoren les seves pràctiques extracurriculars amb un 8,34 sobre 10 i les empreses, amb un 9,1 sobre 10

Prop de 100 empreses participaran en el Job Day UIB 2022, que es farà els dies 15 i 16 de març a la UIB

El curs 2020-21, 406 estudiants han pogut fer pràctiques extracurriculars en empreses i s’han gestionat 709 d’ofertes laborals. El nombre de contractes laborals signats dels quals es té constància és de 180. Dels contractes amb empreses, 51 s’han formalitzat després de les pràctiques extracurriculars i 129 (74 són de dones i 55 són d’homes) a partir de les ofertes laborals que gestiona el DOIP.

Això a banda, el curs acadèmic passat, el DOIP ha col·laborat amb 446 empreses i entitats i ha augmentat el nombre de visites dels usuaris al web d’ofertes del DOIP. Gràcies a un conveni de col·laboració amb el SOIB, el curs 2020-21, el DOIP ha fet 1.402 sessions d’orientació professional individualitzades.
 
Totes aquestes dades les han presentades avui la doctora Carmen Touza, vicerectora d’Estudiants; el senyor Luís Vegas, director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, i la senyora Maria del Mar Socias, directora del Departament d’Orientació i Inserció Professional de la UIB.
 
Perfil dels usuaris del DOIP
 
El curs passat, 5.410 estudiants i graduats universitaris varen recórrer al DOIP per a la seva orientació i inserció professionals. El 76,7 per cent dels universitaris demandants d’ocupació tenien una mitjana d’edat de 30,3 anys i eren titulats (4.153). De tots els titulats, 3.015 ho eren de la UIB i 1.138, d’altres universitats.

Què diuen els usuaris del DOIP?

A partir de l’enquesta (244 enquestats i 181 respostes) que el DOIP fa als usuaris, sabem que el recurs que es fa servir més per trobar feina és a través del DOIP, seguit dels contactes a través d’amics i parents. Altres vies són també els portals especialitzats, el SOIB, etc.
 
Els usuaris també responen que estan contents amb la informació i el tracte rebut per part del DOIP; de fet, puntuen la seva atenció amb un 9,1 sobre 10.
 
Pel que fa a les pràctiques, se n’han fetes 72.132 hores (cada estudiant n’ha feta una mitjana de 378,7). Els estudiants les valoren amb un 8,34 sobre 10. Les empreses, a través dels tutors dels estudiants en pràctiques, valoren l’experiència amb un 9,1, i el 100 per cent recomanaria el DOIP a una altra empresa.
 
També s’ha presentat el Job Day UIB 2022, que, després que l’any passat no es pogués fer a causa de la pandèmia de la COVID-19, reprèn l’edició presencial amb prop de 100 empreses confirmades. Serà els 15 i 16 de març a la UIB.

Documents relacionats

Data de publicació: 03/03/2022