El Servei Lingüístic obre la matrícula dels cursos per al segon semestre

Del 22 de gener al 20 de febrer 

El Servei Lingüístic de la UIB obre la matrícula pels cursos del segon semestre, del 22 de gener al 20 de febrer.

S’ofereixen cursos de català (A2, B1/B2 i C1), alemany (A1, A1.2), anglès (B2), francès (A2 intensiu/mobilitat), italià (A2), iniciació al japonès, portuguès (A1) i iniciació al xinès.

Podeu consultar tota la informació sobre els cursos i la matrícula al web: http://slg.uib.cat/Informacio-2014-15/ 

Data de l'esdeveniment: 22/01/2015

Data de publicació: 21/01/2015