El Rectorat comunica la dimissió del doctor Nicolau Dols com a vicerector de Projecció Cultural per motius professionals

El Rectorat informa la comunitat universitària que, en data 15 de setembre, el doctor Nicolau Dols Salas ha presentat la dimissió com a vicerector de Projecció Cultural per motius professionals. La Rectora agraeix al doctor Dols la seva dedicació a la tasca de gestió de la UIB, i l’impuls donat a les activitats culturals al llarg d’aquests anys al capdavant del Vicerectorat.

Documents relacionats

Data de publicació: 17/09/2010