El Rector de la UIB detalla al Parlament les línies d'actuació del seu mandat

Jaume Carot centra la seva acció en quatre àmbits: recursos humans, tecnologies de la informació, modernització d’equipaments i creixement intel·ligent 

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Jaume Carot, va comparèixer a la Comissió d’Educació, Universitat i Investigació del Parlament de les Illes Balears per presentar les línies d’actuació de nou equip rectoral, que va iniciar el mandat al mes de juny.

Carot va presentar les quatre línies estratègiques que regiran el govern de la Universitat aquests quatre anys: recursos humans (requalificació, retenció i captació de talent), tecnologies de la informació i comunicació (digitalització i modernització institucional), equipaments (modernització i noves estructures tractores) i creixement intel·ligent (producció i transmissió del coneixement).

«La investigació és el que diferencia la UIB de la resta d’institucions d’educació i aquest és el nostre valor afegit. En 43 anys, hem passat de no figurar al mapa contemporani de producció de coneixement a destacar entre les 75 millors universitats del món en oceanografia o turisme», destacà Jaume Carot, que reivindicà el paper de la recerca en la millora de la societat.

Per contra, el Rector expressà la seva preocupació per alguns indicadors econòmics i de docència. Tot i reconèixer que el Govern de les Illes Balears ha incrementat de manera sostinguda la transferència nominativa cap a la UIB un 36 per cent des de 2015, Carot explicà que la UIB ocupa les darreres posicions quant a l’esforç pressupostari de les comunitats autònomes del denominat Grup 9 d’Universitats, aquelles universitats públiques que són úniques a la seva comunitat autònoma. A més, lamentà que la taxa d’abandonament dels estudis sigui més alta a les Illes que a la resta de l’Estat.

Cinc plans d’actuació

Durant la compareixença, el Rector va detallar cinc plans d’actuació. El primer, un

Pla de millora de la competitivitat institucional en l’àmbit de la recerca, que inclou, entre altres iniciatives, el reforç del programa de foment de la recerca, l’enfortiment d’estructures i serveis a la recerca, la posada en marxa d’un clúster de supercomputació Tier-2 i nous equipaments, com un microscopi electrònic, entre d’altres.

Carot apuntà també un Pla de millora de la competitivitat institucional en l’àmbit de la docència, en el qual s’emmarcaria una nova residència d’estudiants, un nou edifici de Ciències de la Salut, l’ampliació de la Seu de Menorca, la millora d’aules i equipaments informàtics, i la creació d’espais al servei de l’alumnat.

En tercer lloc, destacà la necessitat d’impulsar un Pla de digitalització i modernització tecnològica, que implica incorporar procediments d’Administració electrònica, un programa de comptabilitat nou, la modernització de la infraestructura TI corporativa i de les infraestructures de comunicacions, la protecció i ciberseguretat corporativa, i una infraestructura i programari d’anàlisi de dades institucionals.

El programa de govern de l’equip rectoral inclou, a més, un Pla de modernització, eficiència i transició energètica en edificis i instal·lacions, que preveu instal·lar cobertes solars, la restauració ambiental i paisatgística de la zona humida i la síquia Reial, l’embelliment, pacificació i zones per a vianants al campus, la modernització d’alguns edificis i la millora de l’eficiència energètica de l’edifici Ramon Llull, entre d’altres.

Per últim, Carot recordà el projecte de Biblioteca Central de les Illes Balears, que requereix construir un edifici i implantar un nou gestor de fons bibliogràfic dual, de recerca i aprenentatge, i un gestor d’arxiu i de servei integral de gestió documental. 

Data de publicació: 27/10/2021