El IV Premi d'Investigació sobre Violència de Gènere premia l'estudi «Cuerpos generizados. La construcción violenta de la diferencia sexual», d'Isabel Ortega Sánchez

Ha tingut lloc el lliurament del IV Premi d'Investigació sobre Violència de Gènere a l'estudi «Cuerpos generizados. La construcción violenta de la diferencia sexual», d'Isabel Ortega Sánchez. Hi han assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, senyora Manuela Meseguer; la directora de la Càtedra d'Estudis de la Violència de Gènere, doctora Marta Fernández; la directora de l'Oficina per a l'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de la UIB, doctora Esperança Bosch; i la vicerectora de Projecció Universitària, doctora Patrícia Trapero.

El IV Premi d'Investigació sobre Violència de Gènere el convoca la Càtedra d'Estudis de la Violència de Gènere de la Universitat de les Illes Balears, constituïda en el marc del conveni de col·laboració entre la UIB i l'Institut Balear de la Dona, que té com a objectius principals contribuir a la investigació, el coneixement i la difusió dels problemes relacionats amb la violència de gènere.

«Cuerpos generizados. La construcción violenta de la diferencia sexual»

L'estudi d'Isabel Ortega suposa una reflexió crítica sobre la construcció de la identitat de gènere, sobre el cos generitzat com a atractor de violència i com a suport d'una identitat individual obligada a conformar-se sobre uns cànons i models socialment imposats. Des d'una perspectiva postcolonial, l'estudi pren la mutilació genital femenina com a categoria d'anàlisi per evidenciar les contradiccions que hi ha en el tractament etnocèntric occidental de la mutilació genital femenina com un exercici més de violència espiritual que victimitza una monolítica dona del Tercer Món i que evidencia la guerra de cultures present en el panorama actual. L'estudi estructura en dos blocs tres formes de violència. En primer lloc, l'ablació/mutilació genital femenina, que constitueix un instrument de socialització de la sexualitat mitjançant la incorporació de la identitat sexual i de gènere que crea la categoria dona i li assigna una posició sexual. Aquesta categoria té una eficàcia total que es projecta a múltiples aspectes econòmics, polítics i simbòlics de l'estructura social. Aquestes mutilacions acaparen la persecució internacional. A continuació s'analitza, com a formes de violència acceptades a la societat occidental, la mutilació genital femenina per reassignació de sexe, que en el 90 per cent dels casos comporta l'extirpació del teixit genital basant-se en la creença de la cultura occidental en el dimorfisme sexual i que suposa construir cossos generitzats normativament a través d'actes constitutius de violència. Finalment, la tercera violència acceptada recollida en aquest treball és la cirurgia estètica vaginal, els discursos de la qual se centren en el racionalisme i l'asèpsia però que oculten o invisibilitzen una extirpació parcial dels genitals externs femenins per motius culturals no mèdics, basats en una representació cultural de la bellesa procedent del mite de l'eterna joventut, de la tendència a la patologització dels signes de l'edat i la influència d'una estètica procedent de la indústria pornogràfica.

Isabel Ortega és llicenciada en Dret per la Universitat de Granada i en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Nacional d'Educació a Distància. També ha obtingut el títol de Màster en Relacions de Gènere de la Universitat de Saragossa.

Documents relacionats

Data de publicació: 29/11/2011