El Grup de Comunicacions Mòbils de la UIB rep el premi al millor article de l'IEEE VTC2009-Spring de la IEEE Vehicular Technology Society

Els professors Loren Carrasco Martorell, Jaume Ramis Bibiloni i Guillem Femenias Nadal, membres del Grup de Comunicacions Mòbils del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB , han estat guardonats amb el premi al millor article de la IEEE 69th Vehicular Technology Conference (VTC2009-Spring), celebrada a Barcelona aquest mes d'abril. El premi va ser lliurat per James M. Irvine, president de la IEEE Vehicular Technology Society.

L'article presentat per aquests investigadors, que duu per títol «Multidimensional Markov Models for the Cross-Layer Design of Multi-Rate Wireless Systems Using the Effective Capacity Function», proposa algoritmes d'optimització del disseny de sistemes de comunicacions mòbils amb una capa física basada en esquemes de modulació i codificació adaptatives i una capa de control de l'enllaç de dades basada en protocols ARQ (Automatic Repeat Request). Aquests algoritmes es fonamenten en models matemàtics que permeten modelar el comportament de la capa física a través de cadenes de Markov multidimensionals i el comportament global del sistema a través de les anomenades funcions de capacitat i d'amplada de banda efectives.

Data de publicació: 05/05/2009