El Grup 9 d'Universitats reclama el finançament necessari i immediat per a la implementació de la LOSU

L'Assemblea General de Rectores i Rectors del Grup 9 d'universitats (G9), celebrada avui a Palma a la Universitat de les Illes Balears (UIB), reclama el finançament immediat de les despeses del personal docent i investigador (PDI) que des d’aquest curs acadèmic exigeix l’aplicació de la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU).

Així mateix, el G9 fa una nova crida al Govern central i als autonòmics perquè estableixin un pla financer transparent i coherent en relació amb la implementació de la LOSU, especialment pel que fa al compromís d'assignar l'1 per cent del producte interior brut (PIB) al finançament de l’educació pública superior.
 
L'Assemblea General del G9 demana al Govern central i als governs autonòmics el compromís en la defensa de les institucions d'educació superior públiques. Cal un diàleg constructiu per garantir la sostenibilitat financera de les universitats públiques i preservar l'excel·lència en l'educació, la investigació i la transferència del coneixement que caracteritza el sistema universitari espanyol.

L'educació superior és un pilar fonamental de tota societat moderna, i la seva protecció i millora contínua han de ser una prioritat inqüestionable.
 
LA UIB ASSUMEIX LA PRESIDÈNCIA DEL G9
 
En el marc de la reunió a Palma, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Jaume Carot, ha assumit la presidència rotatòria del G9 per als pròxims sis mesos.
 
GRUP 9 D'UNIVERSITATS
 
El Grup 9 d'universitats (G9) és una associació creada el 1997 conformada per les universitats que són úniques universitats públiques a les seves comunitats autònomes: Universitat de Cantàbria, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat d'Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universitat de La Rioja, Universitat d'Oviedo, Universitat del País Basc, Universitat Pública de Navarra, Universitat de Saragossa; juntament amb la Universitat de Múrcia.

 

 

Data de publicació: 29/01/2024