El Govern balear i la UIB elaboraran un estudi sobre el Règim Especial de les Illes Balears

Les conclusions d’aquest informe es tindran en compte a l’hora de modificar la normativa que regula les mesures per compensar els sobrecosts que genera la insularitat 

Els consellers d’Hisenda i Pressuposts, Josep Vicent Marí, i d’Economia i Competitivitat, Joaquín García, han signat avui un conveni amb el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, per a l’elaboració conjunta d’un estudi en relació amb el Règim Especial de les Illes Balears (REB).

Les conclusions d’aquest informe es tindran en compte a l’hora de modificar, al llarg d’aquest any, la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears. Cal recordar que el REB és la norma que reconeix l’especificitat del fet insular a què es refereix l’article 138.1 de la Constitució espanyola i que estableix el marc jurídic necessari per desenvolupar mesures que ajudin a corregir o compensar els desavantatges provocats per la insularitat.

L’estudi s’ha de fer en un termini de dos mesos i ha d’abordar aspectes com ara els costs d’insularitat que afecten, entre d’altres àmbits, els transports, les comunicacions, les condicions de subministrament de primeres matèries i de productes de primera necessitat, i les activitats industrials i agrícoles.

L’informe comptarà amb la participació essencial de la Universitat de les Illes Balears i de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, particularment pel que fa a les dades relatives a la recaptació i la seva interpretació i aplicació a l’estudi, de manera que en tot cas la metodologia a seguir i els resultats de l’estudi siguin consensuats per ambdues institucions.

També hi participarà l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), que facilitarà a la UIB les dades estadístiques i els estudis demogràfics, econòmics i socials necessaris, i gestionarà l’accés a aquelles dades que no siguin de la seva competència.

El resultat de l’estudi conjunt serà propietat intel·lectual de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de la UIB, i el podrà fer servir qualsevol d’ambdues institucions per a la consecució dels fins propis d’aquestes administracions. L’estudi anirà acompanyat de tota la informació (informes, dades, altres estudis, etc.) que s’ha fet servir per elaborar-lo.

El conveni preveu una aportació econòmica màxima de 21.000 euros a la UIB per assumir part del cost que suposarà per a la institució acadèmica la realització de l’estudi. 

Temes relacionats

Data de publicació: 19/03/2014