El Govern, IB3 i la UIB impulsaran millores en l’ús de la llengua catalana a la ràdio i la televisió públiques de les Illes Balears

La UIB ofereix assessorament i formació especialitzada a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i un servei de consultes lingüístiques als professionals dels mitjans de comunicació

Aquest dijous, la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3) i la Universitat de les Illes Balears han signat un protocol general d’actuació en matèria de foment de la llengua catalana.

Mitjançant aquest document, la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, IB3 i la UIB expressen la voluntat de treballar amb l’objectiu compartit de fomentar millores en els usos de la llengua catalana a la televisió i a la ràdio públiques de les Illes Balears. El protocol posa les bases per a la creació d’un marc de col·laboració entre les parts en aquesta matèria i proposa una sèrie de recursos i serveis per a la consecució de l’objectiu marcat.

Assessorament de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Per la seva banda, la Direcció General de Política Lingüística oferirà a IB3 assessorament en usos i legislació lingüístics i en l’establiment d’uns requisits de coneixement de la llengua per a la contractació dels professionals, entre altres qüestions. Tot acompanyat de la corresponent formació per als treballadors.

Iniciatives de la UIB

La UIB, entre altres iniciatives, ofereix a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears assessorament en l’establiment d’un model lingüístic ajustat a la normativa actual o formació lingüística especialitzada. A més, des del Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació (GALMIC) del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, es posa a l’abast dels professionals del mitjà de comunicació un servei de consultes lingüístiques, recursos en línia de consulta de criteris lingüístics específics per a la producció audiovisual i altres materials per resoldre els dubtes dels treballadors d’aquest àmbit.

La responsabilitat d’IB3

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears assumeix la responsabilitat que tenen tant IB3 com els seus treballadors en el procés de normalització de la llengua catalana. Per aquest motiu manifesta la voluntat, entre d’altres, de promoure l’oferta de programació en català adreçada a la població infantil i juvenil, a fi que puguin esdevenir-ne consumidors habituals, aplicar les pautes referents als usos lingüístics establertes amb l’assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i el model lingüístic fixat amb l’assessorament del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Així mateix, també es compromet a disposar d’un servei d’assessorament lingüístic suficient i amb la formació acadèmica necessària per garantir la qualitat lingüística a tots els mitjans de l’Ens.

A l’acte hi han assistit el Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, senyor Miquel Company; el Rector de la UIB, doctor Jaume Carot; la Secretària Autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, senyora Agustina Vilaret; el Director General d’IB3, senyor Andreu Manresa; la Directora General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, senyora Beatriu Defior, i el Director d’IB3 Televisió, senyor Joan Carles Martorell.

Data de publicació: 09/12/2021