El GICAFE i la Federació de Futbol de les Illes Balears col·laboren en dos projectes de recerca

Les iniciatives tenen com a objectiu promoure la professionalització de les dones àrbitres i entrenadores i la inclusió social 

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) participarà, a través del Grup d’Investigació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (GICAFE) de la Universitat de les Illes Balears, en dos projectes de recerca que tenen com a objectiu la promoció de la professionalització de les dones àrbitres i entrenadores, per una banda, i de la inclusió social, de l’altra.

Projecte Red Referente

La FFIB participarà amb el GICAFE en el projecte Red Referente, que té com a objectiu identificar les barreres que dificulten la incorporació de les dones als estaments tècnics i arbitrals i, a la vegada, definir i dissenyar la implantació d’aquelles mesures que contribueixin a promoure la incorporació de la dona a aquests llocs de responsabilitats en el món de l’esport professional.

El projecte, impulsat per la Xarxa Espanyola per a la Promoció de la Carrera Professional d'Àrbitres, Jutgesses i Entrenadores, estudiarà la influència que exerceix l'entorn socioecològic en l'experiència i el comportament, així com les barreres i els mecanismes facilitadors, sobre la base d'un sistema de quatre nivells que afecta les entrenadores, jutgesses i àrbitres (individual o intrapersonal, interpersonal, organitzacional o estructural, i sociocultural). A més, pretén conèixer els problemes que sorgeixen en la carrera professional d'entrenadores, jutgesses i àrbitres, des d'una perspectiva holística a partir de quatre nivells (esportiu, psicològic, psicosocial i acadèmic-vocacional).

Projecte SIDFOOT

A més, la FFIB s’ha sumat també al projecte Erasmus+ SIDFOOT, que té com a objectiu general aprofitar l'enorme potencial del futbol com a eina per promoure la inclusió social i una vida més sana dels nins i joves que viuen en barris desfavorits. SIDFOOT se centra a influir positivament en la vida dels nens i joves que viuen en zones desfavorides i implica activitats que els orientin envers l'educació en valors i la creació d'entorns saludables.

En ambdós projectes, la FFIB estarà acompanyada pel doctor Alexandre Garcia Mas i el doctor Francisco Javier Ponseti, investigadors del GICAFE de la UIB.

Data de publicació: 20/12/2021