El G9 d'Universitats premia l'alumna de doctorat Lucía Ferro

Ha estat guardonada amb el premi al millor pòster de divulgació en l’àmbit de les Ciències de la Salut per un estudi sobre el potencial que té una família de fàrmacs antipsicòtics com a alternativa terapèutica en el tractament del glioblastoma 

L’alumna de doctorat de la Universitat de les Illes Balears Lucía Ferro ha estat guardonada amb el premi al millor pòster de divulgació en l’àmbit de les Ciències de la Salut, en el marc de les VIII Jornades Doctorals i III Jornades de Divulgació Científica del Grup 9 d’Universitats, que han tingut lloc del 23 al 25 de novembre i en les quals han participat 61 doctorands de les nou universitats públiques que formen el G9.

Amb el títol Re-evaluación de una familia de fármacos antipsicóticos para el tratamiento del glioblastoma multiforme, Lucía Ferro ha presentat els resultats del seu projecte de tesi doctoral, centrat a avaluar la utilització de les fenotiazines antipsicòtiques per al tractament del glioblastoma (GBM). Dirigeixen aquesta investigació els doctors Sílvia Fernández i Príam de Villalonga.

El GBM és la manifestació clínica més agressiva dels tumors del sistema nerviós central. El tractament actual implica una resecció quirúrgica, seguida de radioteràpia i quimioteràpia amb temozolomida. Els pacients acaben essent resistents a aquest tractament i presenten un pronòstic d’entre 9 i 14 mesos de supervivència. Hi ha, per tant, una gran necessitat de desenvolupar una nova estratègia terapèutica.

En aquest context, el grup de Biologia Cel·lular del Càncer (UIB – IUNICS - IdISBa), en el qual Lucía Ferro du a terme la seva tesi doctoral gràcies a un contracte predoctoral finançat per l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), estudia l’ús de les fenotiazines antipsicòtiques per al tractament del GBM.

Aquests fàrmacs són bons candidats per diverses raons. En primer lloc, han estat utilitzats durant dècades en el tractament de determinades malalties mentals, com ara l’esquizofrènia, per la qual cosa són fàrmacs segurs, i implementar-hi un estudi clínic seria molt ràpid. En segon lloc, són capaços de travessar la barrera hematoencefàlica, que és un punt crític en el tractament del GBM, i d’acumular-se en el cervell, on atacarien les cèl·lules canceroses.  

Fins ara, la recerca en la qual participa Lucía Ferro ha aconseguit determinar que les fenotiazines disminueixen la viabilitat de les cèl·lules de GBM. Al nivell molecular, aquests fàrmacs són capaços d’activar el supressor tumoral FOXO3a i d’engegar un mecanisme de mort cel·lular: l’apoptosi. Un dels resultats més importants que s’han obtingut és que alguns d’aquests fàrmacs presenten activitat sinèrgica amb la temozolomida, l’agent quimioterapèutic que s’utilitza actualment en el tractament del GBM, la qual cosa implica que junts són més eficients que l’addició dels seus efectes per separat. Això és important perquè obre la porta a l’administració conjunta de tots dos, cosa que revela una evidència sòlida del potencial que tenen com a possibles coadjuvants per al tractament del GBM. 

Data de publicació: 01/12/2020