El Consell de Govern de les Illes Balears aprova signar el conveni amb el Ministeri d'Educació destinat al finançament del projecte Campus d'Excel·lència de la UIB

A la sessió de divendres passat, dia 2 de desembre, el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma aprovà, a proposta del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, procedir a la signatura d’un conveni amb el Ministeri d’Educació per fer realitat la menció d’excel·lència atorgada al projecte presentat per la UIB.

A més de la menció, el fet de ser seleccionada pel Ministeri donava dret a la UIB a rebre un crèdit d’1,7 milions d’euros sempre que la comunitat autònoma assumís l’augment de deute que això suposa. Tot i les dificultats econòmiques, el Govern de les Illes Balears ha decidit signar el crèdit pertinent perquè el Ministeri lliuri al Govern la quantitat esmentada. Posteriorment, se signarà un conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB de manera que, segons les mateixes bases de la convocatòria, suposarà que la Universitat retornarà al Govern de les Illes Balears el capital rebut en les mateixes condicions en què el deixa el Govern central al Govern autonòmic.

Aquesta operació financera permetrà dur a terme el projecte Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (Campus e-MTA), presentat per la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat de Girona (UdG), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), que va obtenir el passat mes d’octubre el segell de Campus d’Excel·lència Internacional d’àmbit regional que atorga el Ministeri d’Educació i que tingué el suport de més de setanta institucions públiques i privades de les Illes Balears i de Catalunya.

El Campus e-MTA té com a objectiu transformar l'eix Balears-Girona en un referent internacional en matèria d'innovació, en sostenibilitat turística i gestió de l'aigua, i en un node de col·laboracions internacionals en les àrees d’excel·lència preexistents. L’eix preferent d’ampliació serà l’entorn transfronterer definit pel Pol de Recerca i Educació Superior Pirineus-Mediterrània (PRES-PM, en el qual, a més de les universitats de les Illes Balears i Girona, intervenen les de Perpinyà i París VI).

Amb aquesta signatura, el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears reiteren la seva voluntat de seguir treballant conjuntament amb empreses i institucions amb la finalitat de crear «ecosistemes» de coneixement que afavoreixin l’ocupació, la cohesió social i el desenvolupament econòmic del territori.

Documents relacionats

Data de publicació: 07/12/2011