El Consell de Govern de la UIB vota en contra de la sol·licitud d'ADEMA d'iniciar els tràmits per impartir cinc estudis de grau nous

El centre adscrit a la UIB des de l'any 2015 ha sol·licitat la implantació dels graus de Medicina, Enginyeria Biomèdica, Biomedicina, Arquitectura i Disseny. 

El Consell de Govern extraordinari de la Universitat de les Illes Balears celebrat avui, 25 d’octubre, ha votat majoritàriament en contra de la sol·licitud del centre adscrit ADEMA d’implantar cinc estudis de grau: Medicina, Enginyeria Biomèdica, Biomedicina, Arquitectura i Disseny.

Bàsicament, els òrgans i col·lectius que integren la UIB aposten clarament pel creixement en titulacions en el marc de l'educació superior pública, més que a través de centres privats adscrits.

ADEMA és un centre adscrit a la UIB des de l’any 2015 i en aquests moments imparteix els graus d’Odontologia, Nutrició Humana i Dietètica i Belles Arts, així com el Màster Universitari en Odontologia Digital.

Els representants del centre adscrit varen explicar als membres del Consell de Govern de la UIB del passat mes de setembre la proposta dels nous estudis, que s’ha votat avui, en votació secreta i estudi per estudi, amb els resultats següents:

Resultat de les votacions per estudis:

  • Medicina: 36 vots en contra, 0 vots a favor
  • Enginyeria Biomèdica: 35 vots en contra, 1 a favor
  • Biomedicina: 35 vots en contra, 1 a favor
  • Arquitectura: 36 vots en contra, 0 a favor
  • Disseny: 36 vots en contra, 0 a favor

La UIB ha comunicat el resultat de les votacions a la direcció d’ADEMA.

ADEMA: centre universitari adscrit des de 2015

El Consell de Govern de les Illes Balears va autoritzar l’adscripció de l’Escola Universitària d’Odontologia ADEMA el 23 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 155, de 24 d’octubre).

El mes de maig de 2020 es va signar una addenda de modificació del conveni de col·laboració esmentat (ref. 3922) mitjançant la qual es va determinar el canvi de denominació de l’Escola Universitària d’Odontologia ADEMA, que passava a denominar-se Escola Universitària ADEMA, a la vegada que s’hi incorporaven els estudis corresponents a l’obtenció del títol de graduat en Nutrició Humana i Dietètica (estipulacions tercera, cinquena i sisena), que imparteix el dit centre.

El Consell de Govern de 23 maig de 2022 autoritzà la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir els ensenyaments oficials de grau de Belles Arts (BOIB núm. 67, de 24 de maig) que havia proposat l’Escola Universitària ADEMA.

Actualment, a més, ADEMA imparteix també el Màster Universitari en Odontologia Digital: Noves Tecnologies en Tractaments Bucodentals.

Els estudis impartits per l’Escola Universitària conduents a l'obtenció dels títols
de grau i màster tenen els mateixos efectes acadèmics i professionals que els
cursats als centres propis de la Universitat de les Illes Balears, i estan sotmesos a la tutela i al control acadèmic de la UIB, per tal d'assegurar el compliment de les disposicions de la normativa vigent.

Pel que fa a la contractació de docents, l’entitat titular contracta lliurement els professors de l’Escola, segons el que estableix el reglament de funcionament del centre, entre aquelles persones que reuneixin les condicions de titulació que exigeix la legislació vigent i obtinguin la venia docendi del Rector, d’acord amb les disposicions dels Estatuts de la Universitat.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 25/10/2023

Data de publicació: 25/10/2023