El Consell de Govern de la UIB ha aprovat avui la proposta de pla d'estudis del grau de Medicina, perquè s'enviï al Consell d'Universitats i l'ANECA

El Consell de Govern, a la reunió celebrada avui a la Universitat de les Illes Balears, ha aprovat l’enviament de la memòria del pla d’estudis del grau de Medicina al Consell d’Universitats i l’Agència Nacional d’Avaluació i Acreditació, ANECA, per a la seva verificació, si escau.

La memòria proposa 70 places i 360 crèdits ECTS.

Documents relacionats

Data de publicació: 16/11/2010