El Consell de Govern de la UIB aprova la proposta de transformació de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia en Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat la proposta de transformació de l’Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia en Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, d’acord amb el procés d’adaptació de la UIB a l’espai europeu d’educació superior.

En el cas dels estudis d'Infermeria i Fisioteràpia, la implantació dels nous graus significa la progressiva desaparició de les diplomatures adscrites a l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia, i amb una durada de tres anys, i l'aparició dels nous graus d'Infermeria i de Fisioteràpia, amb una durada de quatre anys cada un. La distinció entre escola i facultat està lligada a l’existència de diplomatures i llicenciatures. Per la qual cosa, amb la desaparició d’aquests estudis i l’aparició dels nous graus, es dissipa aquest vincle.

La proposta del Consell de Govern de la UIB de transformar l’Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia en Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia es remetrà al Consell Social de la UIB, perquè n’informi favorablement. Tot seguit, la proposta, juntament amb l'informe favorable, s'enviaran al Govern de les Illes Balears, perquè l'aprovi.

Documents relacionats

Data de publicació: 16/12/2011