El Consell de Govern de la UIB aprova el canvi de denominació del títol de grau d'enginyeria de l'Edificació pel de grau d'Edificació

Es tracta d’un canvi nominal que no afecta ni el pla d’estudis ni la capacitació professional dels futurs titulats 

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat el canvi de denominació del títol de grau d’Enginyeria de l’Edificació pel de grau d’Edificació.

El canvi respon a les resolucions judicials generades pels recursos presentats en el seu moment pel Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyers Industrials i el Consell General de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials, contra la denominació del títol de grau d’Enginyeria de l’Edificació per als antics estudis d’Arquitectura Tècnica, que venia imposada per distintes normes estatals.

La mesura és de caràcter estrictament nominal, no altera el normal desenvolupament dels estudis i no afecta ni el pla d’estudis ni la capacitació professional dels futurs titulats. 

Data de publicació: 18/02/2013