El Consell d'Estudiants de la UIB elegeix Comissió Permanent

L’estudiant de Dret Víctor Manuel Robles és el nou president del Consell d’Estudiants de la UIB

El Consell d’Estudiants ha elegit una nova Comissió Permanent que tindrà de president el senyor Víctor Manuel Robles, estudiant del grau de Dret a la Universitat de les Illes Balears.

A més del president, la Comissió Permanent la formen els membres següents:

- Secretari: Marc López Expósito, estudiant de Dret i claustral representant al Consell de Govern.

- Tresorera: Margalida Palmer Riera, estudiant de la llicenciatura de Filosofia i claustral representant al Consell de Govern.

- Vocal: Neus Coll Canyelles, estudiant del grau de Turisme i claustral al Consell de Govern.

- Vocal: Sebastià Puigserver Janer, estudiant del grau de Turisme.

- Vocal: Angélica M. Quintero Troccoli, estudiant de la llicenciatura de Psicologia.

- Vocal: Gabriel Rul·lan Ferragut, estudiant de la llicenciatura de Matemàtiques.

Aquesta Comissió Permanent s’ha elegit al plenari que va tenir lloc ahir, al campus universitari. El seu mandat expirarà a les properes eleccions al Consell d’Estudiants, que tindran lloc el mes de maig de 2012.

El Consell d'Estudiants (CE) és el màxim òrgan amb caràcter independent de representació estudiantil en l'àmbit universitari, encarregat de canalitzar i coordinar aquesta representació en l'àmbit de la UIB. Té un funcionament democràtic, es basa en la voluntat de la majoria dels seus membres i es regeix pel reglament, subjecte a les normes de rang superior.

El plenari és el màxim òrgan de govern del CE, del qual emana l'actuació dels seus membres i en el qual es manifesta la voluntat dels estudiants de la UIB.

[Reglament del Consell d’Estudiants]

Documents relacionats

Data de publicació: 15/11/2011