El Consell Social dóna suport a la implantació dels estudis de Medicina a la UIB