El Consell Social de la UIB guardona els millors treballs de fi de grau

El Consell Social de la UIB reconeix els millors treballs de fi de grau del curs 2020-21 i els premis Joan Vidal Perelló de treball de fi de grau i de màster de la UIB 

Ha tingut lloc el lliurament de guardons dels premis als millors TFG del Consell Social de la UIB, que tenen com a objectiu el reconeixement acadèmic de la fi dels estudis de grau, donar valor a la superació de les dificultats personals i econòmiques a través dels estudis universitaris, i incentivar la continuació de la vida acadèmica a la Universitat. 

A l’acte, hi han intervingut el Rector de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Jaume Carot; el president del Consell Social, Bartomeu Llinàs; el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, el senyor Miquel Company; i el Delegat del Rector d’Universitat Saludable i Campus, el doctor Adrià Muntaner.

A l’edició corresponent al curs acadèmic 2020-21, han estat premiats 12 alumnes objecte de dues distincions: l'obtenció del premi es farà constar a l'expedient acadèmic dels guanyadors i rebran 1.500 euros per sufragar el cost de la matrícula del primer any d'un màster universitari oficial, d’un programa de doctorat oficial, d'un altre grau oficial o d'un títol propi de postgrau a la UIB.

La convocatòria preveu el premi Joan Vidal Perelló, que consisteix en tres ajuts a TFG relacionats amb recerca sobre un tema musical i/o l'estudi sobre música a les Illes Balears: compositors, intèrprets, patrimoni musical, música popular, institucions o associacions musicals, etc. Per altra banda, i atès que queda vacant el premi proposat per la Universitat Solidària de les Illes Balears (USIB), el jurat ha acordat que aquest premi passi també a la secció dels Premis Joan Vidal Perelló.

Els premiats a la convocatòria de Treballs de Fi de Grau convocats pel Consell Social de la UIB:

 Premi al Treball de Fi de Grau de l’Escola Politècnica Superior

−  Nom: Francisco Alejandro Torres Juan

−  TFG: «Estudio de órbitas periódicas: aplicacions en sistemas diferenciales lineales a trozos»

−  Estudis realitzats: grau de Matemàtiques

 Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Ciències

−  Nom: Jaume Llinàs Arias

−  TFG: «Estudi de l’expressió del gen PATJ en neutròfils en resposta a estímuls activadors»

−  Estudis realitzats: grau de Biologia

 Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Dret

−  Nom: Moisés Jerome Moreno Torres

−  TFG: «La obligación de publicidad de los pactos parasociales en las sociedades cotizadas españolas»

−  Estudis realitzats: grau de Dret

 Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Economia i Empresa

−  Nom: Sofia Fuster Coll

−  TFG: «Medidas en el marco de la COVID-19: Implicaciones económicas y la responsabilidad patrimonial en el sector de la restauración»

−  Estudis realitzats: doble titulació grau de Dret i d’Administració i Direcció

 Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Psicologia

−  Nom: Pauline Bécognée Wahnich

−  TFG: «Análisis de la relación entre pornografia y la violencia de género: una revisión sistemática»

−  Estudis realitzats: grau de Psicologia

 Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Turisme

−  Nom: Paula Liras Ripoll

−  TFG: «Festival for tourism: Public-private partnerships»

−  Estudis realitzats: doble titulació grau de Turisme i grau d’Administració i Direcció d’Empreses

 Premi al Treball de Fi de Grau proposat per la USIB

Premi declarat desert

 Premi al Treball de Fi de Grau de afavoreix la recerca sobre perspectiva de gènere

−  Nom: Marian Zamrik Vila

−  TFG: «Propuesta de intervención sobre estereotipos de género y medios de comunicación en población con trastorno de la conducta alimentaria»

−  Estudis realitzats: grau de Psicologia

 Premi al Treball de Fi de Grau que afavoreix la recerca sobre sostenibilitat ambiental

−  Nom: José Luís Miró León

−  TFG: «Influència de l’estrès hídric-salí sobre els compostos bioactius de l’àloe vera (Aloe barbadensis miller

− Estudis realitzats: grau de Química

Els premiats a la convocatòria de premis Joan Vidal Perelló al Treball de Fi de Grau i de Màster de la UIB: 

 Premi al Treball de Fi de Grau de l’any acadèmic 2019-20

−  Nom: Catalina Picó Ximelis

−  TFG: «Les escolanies, centres pioners en l’educació musical integrada»

−  Estudis realitzats: grau d’Educació Primària

 Premi al Treball de Fi de Grau de l’any acadèmic 2020-21

−  Nom: David Moll Mascaró

−  TFG: «Head, shoulders, knes & toes: Una aproximació a l’ús de la música per a l’aprenentatge de la llengua anglesa a les escoles de Menorca»

−  Estudis realitzats: grau d’Educació Primària

 Premi al Treball de Fi de Màster de l’any acadèmic 2019-20

Premi declarat desert. El jurat, de forma excepcional i d’acord amb les bases de la convocatòria, pot atorgar un premi a un treball presentat a una altra categoria:

−  Nom: Guillem Francesc Ramis Ferrer

−  TFG: «Un mes, una cançó i altres entremesos. Proposta transversal basada en la música tradicional de Mallorca»

−  Estudis realitzats: grau d’Educació Primària

 Premi al Treball de Fi de Màster de l’any acadèmic 2020-21

−  Nom: Laura Serra Marín

−  TFG: «L’impacte de l’ús d’eines tecnològiques sobre la implicació de l’alumnat a l’aula de música» 

  • Premis Joan Vidal Perelló del Consell Social

  • Premis Joan Vidal Perelló del Consell Social

Data de publicació: 27/04/2022