El Consell Social de la UIB concedeix els Premis d'Investigació per a Alumnes de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears ha resolt la quarta edició dels Premis d'Investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, curs 2007-2008. Aquests premis tenen la finalitat de difondre la importància dels estudis superiors entre l'alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior i facilitar la seva incorporació a la Universitat de les Illes Balears.

Els objectius dels premis són fomentar el coneixement de la UIB i de les possibilitats d'estudis entre els estudiants de les Illes Balears; fomentar la investigació entre els alumnes, que aprenguin a estructurar i a desenvolupar el raonament científic i difondre la imatge i l'activitat de la UIB.

Els alumnes premiats tindran matrícula gratuïta del primer curs de qualsevol titulació oficial de la UIB, de la difusió del treball premiat, i de 800 euros per adquirir material informàtic, educatiu, llibres o material audiovisual.

Els centres de procedència dels alumnes premiats amb un primer premi rebran un val de 500 euros per adquirir material informàtic, educatiu, llibres o material audiovisual, independentment del nombre de premiats.

En aquesta convocatòria s'han concedit quatre dels vuit primers premis prevists. Els premiats són els següents:

Obra: Introducció d'espècies invasores a les Illes Balears.
Autora: Joana Bosch Salord
IES: Maria Àngels Cardona
Premi subvencionat pel Consell Insular d'Eivissa.

Obra: Testimonis de la Guerra Civil a Ciutadella (1936-1939).
Autor: Macià Florit Campins
IES: Maria Àngels Cardona
Premi subvencionat pel Consell Insular de Menorca.

Obra: Passat i present de la societat rural menorquina.
Autora: Antònia Taltavull Coll
IES: Maria Àngels Cardona
Premi subvencionat pel Consell de Mallorca.

Obra: El repte de la TDT a Mallorca.
Autor: Josep Maria Ramon Company
IES: Arxiduc Lluís Salvador
Premi subvencionat pel Consell de Mallorca.


Finalistes:

Els finalistes rebran un val de 400 euros per adquirir material informàtic, educatiu, llibres o material audiovisual, i els centres de procedència dels alumnes finalistes rebran un val de 250 euros per adquirir material informàtic, educatiu, llibres o material audiovisual, independentment del nombre de premiats.

En aquesta convocatòria s'han concedit cinc premis finalistes dels dotze prevists. Els finalistes són els següents:

Obra: Comparació energètica i mediambiental de parcs eòlics i parcs fotovoltaics per a Menorca.
Autor: Llorenç Barber Rotger
IES: Maria Àngels Cardona

Obra: Els aqüífers de Menorca.
Autora: Elena Bosch Simó
IES: Maria Àngels Cardona

Obra: L'explotació turística del patrimoni cultural de Menorca.
Autora: Maria Calafell Martin
IES: Maria Àngels Cardona

Obra: ¿Algo más que basura?
Autor: Antonio Vico Cano
IES: Arxiduc Lluís Salvador

Obra: Els costos ecològics d'una agricultura i ramaderia intensiva.
Autora: Carme Pérez Torres
IES: Maria Àngels Cardona

El tribunal d'aquests premis és format per:

President: Sr. Felicià Fuster Jaume (president del Consell Social de la UIB)
Secretari: Sr. Andreu Crespí Plaza (conseller secretari del Consell Social de la UIB)
En representació de la UIB:
Sr. Gabriel Oliver Codina (director de l'Escola Politècnica Superior)
Sr. Antoni Miralles Socias (degà de la Facultat de Ciències)
Sr. Pere Joan Brunet Estarellas (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres)
Sr. Javier Rey-Maquieira Palmer (degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)
En representació del Consell de Mallorca:
Sra. Cristina Llambias Cortès
En representació del Consell Insular de Menorca:
Sr. Jaume Mascaró Pons

Data de publicació: 30/07/2008