El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya signa un conveni amb la UIB per la impartició de l'assignatura de Dret Registral

Dia: dijous, 7 de maig de 2009
Hora: 11 hores
Lloc: edifici Son Lledó,
campus universitari, Palma

La senyora Sílvia Núñez, degana del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya, i la doctora Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes Balears, signaran la modificació d'una clàusula d'un conveni de col·laboració.

El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya es compromet a finançar l'assignatura de Dret Registral en els estudis de la llicenciatura o grau de Dret, amb la denominació que correspongui al pla d'estudis, així com, col·laborar en altres tasques de caire pràctic en els estudis de Dret.

La quantia en què es fixa aquesta aportació és, per a l'any acadèmic 2007-2008, de 13.348 (tretze mil tres-cents quaranta-vuit) euros.

Data de publicació: 07/05/2009