El Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears i la UIB signen un conveni de col·laboració

Dia: divendres, 5 de desembre de 2008
Hora: 12.30 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma

El senyor Enrique Gómez Benito, degà del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, signaran un conveni de col·laboració.

Mitjançant aquest conveni la UIB i el COQIB podran organitzar conjuntament i en col·laboració, actes o activitats que siguin d'interès mutu. Entre d'altres qüestions, el COQIB participarà en l'elaboració dels plans d'estudis corresponents als seus titulats, mantindrà un contacte permanent amb els centres docents corresponents a la professió i proporcionarà la informació necessària que li demani la UIB per facilitar l'accés a la vida professional dels nous graduats. Així mateix, el COQIB lliurarà una còpia a la biblioteca de la UIB dels llibres i altres publicacions que dugui a terme.

Data de publicació: 05/12/2008