El Club Rotary Palma Ramon Llull concedeix ajuts de matrícula per a estudiants de la UIB

Signatura d’un conveni de col·laboració 

Dia: dijous, 15 de novembre de 2012
Hora: 12 hores
Lloc: Son Lledó,
campus universitari, Palma 

La senyora María de los Ángeles Peruchet, presidenta del Club Rotary Palma Ramon Llull, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB, signaran un conveni per a la concessió de tres ajuts de matrícula.

El Club Rotary Palma Ramon Llull i la UIB concediran tres ajuts de matrícula, un per a l’estudiant amb més bon expedient acadèmic de la Facultat de Dret, sota el nom de Sebastià Palmer Cabrer (llicenciat en Dret, notari i membre del Club Rotary Palma Ramon Llull), i dos per a l’estudiant/els estudiants amb més bon expedient acadèmic de la Facultat d’Economia i Empresa, sota el nom de Jaume Serra Crespí (llicenciat en Ciències Empresarials i membre de l’esmentat Club Rotary), que seran un per al millor expedient del grau d’Economia i un altre per al millor expedient del grau d’Administració i Direcció d’Empreses. Els expedients premiats han de tenir una qualificació mitjana mínima de 9 punts.

La finalitat d’aquests premis és estimular i augmentar l’excel·lència i l’esforç dels estudiants universitaris de Dret i d’Economia i Empresa de la UIB, per la qual cosa la Universitat es compromet a difondre entre l’alumnat i la comunitat universitària el manteniment d’aquests premis, l’objectiu que es pretén, l’entitat que els concedeix i els titulars en record dels quals s’estableixen els premis.

També hi assistiran el senyor Josep Llorenç Mulet, vicepresident del Club Rotary Palma Ramon Llull; la doctora Margalida Payeras, degana de la Facultat d’Economia; i el doctor Santiago Cavanillas, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 15/11/2012

Data de publicació: 13/11/2012