El Centre Interuniversitari de Desenvolupament CINDA promourà dobles titulacions de doctorat entre les universitats que en formen part

La UIB assisteix a la 45 reunió de la junta directiva del CINDA a Mèxic 

El Centre Interuniversitari de Desenvolupament CINDA és una corporació internacional sense finalitat lucrativa, integrada per importants universitats d’Europa i l’Amèrica Llatina, entre les quals hi ha la UIB.

CINDA és pioner en l’establiment de xarxes de col·laboració entre institucions d’educació superior des de fa més de 30 anys. Des d’aquest centre s’han explorat temes centrals sobre política i gestió universitària com l’interès de posar el coneixement al servei de les polítiques públiques i de les institucions corresponents.

A la reunió celebrada a Ciutat de Mèxic, es va parlar de promoure l’intercanvi d’estudiants de postgrau així com de la possibilitat de crear dobles titulacions de doctorat entre les universitats del CINDA.

Per altra banda, es va fer una anàlisi de la valoració del coneixement i de l’emprenedoria i de la possibilitat d’implantar el projecte universitari Universitic, de descripció, gestió i govern de les TIC en el sistema universitari espanyol (impulsat des de la CRUE), a les universitats de CINDA. 

Documents relacionats

Data de publicació: 05/11/2012