El CRE (UIB-Sa Nostra) completa una dècada d'anàlisi econòmica amb la trentena edició de "Conjuntura"

El Centre de Recerca Econòmica (CRE), promogut per la Universitat de les Illes Balears (UIB) i Sa Nostra, ha presentat el número 30 del butlletí Conjuntura, que enguany compleix deu anys d'anàlisi econòmica de les Illes Balears. Conjuntura va néixer l'any 2001 amb la vocació de cobrir la llacuna que hi havia en l'àmbit regional en matèria d’anàlisi econòmica amb caràcter periòdic. Amb aquesta iniciativa, el Centre de Recerca Econòmica (CRE) ha aconseguit, amb el suport de “Sa Nostra”, Caixa de Balears i la Universitat de les Illes Balears, encetar i mantenir una pauta d’estudi que descansa en els avanços experimentats pels instruments i tècniques d’anàlisi i que, des del rigor i la independència, està orientada a informar els agents econòmics i socials de l’arxipèlag i donar suport a la seva presa de decisions.

Sota aquesta concepció, la trentena edició de Conjuntura, fidel a la motivació de conèixer l’estat general de l’activitat econòmica de les Balears en la fase actual del cicle, posa en relleu que l’economia balear va perdre velocitat a la recta final del passat exercici, tot posposant a l’any corrent l’entrada del comptador agregat en terreny positiu. L'informe detalla els factors explicatius d'aquesta situació, juntament amb les conseqüències i els reptes que se'n deriven.

Documents relacionats

Data de publicació: 03/03/2011