El 96,7 per cent dels estudiants que s'han presentat a la convocatòria de la PBAU de juny de 2022 són aptes

Han superat les proves 3.678 alumnes dels 3.811 que s'hi han presentat. La convocatòria extraordinària de la PBAU serà els dies 5, 6 i 7 de juliol  

 

El 96,7 per cent dels estudiants que s’han presentat a la prova d'accés a la Universitat aquest mes de juny són aptes. En xifres exactes, han superat les proves 3.678 alumnes dels 3.811 que s'hi han presentat. La nota mitjana d’accés (que inclou la nota mitjana de batxillerat i la nota de la prova) ha estat de 7,239, lleugerament superior a la de l’any passat, que va ser de 7,217.

Aptes per illes

  • A Mallorca, el 97,4 per cent (2.945 alumnes) són aptes.
  • A Menorca, el 96,3 per cent (334 alumnes) són aptes.
  • A Eivissa, el 91,9 per cent (384 alumnes) són aptes.
  • A Formentera, el 93,8 per cent (15 alumnes) són aptes.

Els alumnes poden consultar els resultats de la prova d'accés a la Universitat a través d’UIBdigital.

La prova d'accés a la Universitat es va fer els dies 7, 8 i 9 de juny de 2022. El nombre d’exàmens corregits és de 25.496, una tasca que han dut a terme 219 professors de batxillerat i de la Universitat.

Comparació amb 2021

A la PBAU del juny de 2021, el percentatge d’aptes va ser del 92,5 per cent (3.872 alumnes aptes) dels 4.186 alumnes que es varen presentar a les proves (podeu veure la nota del juny de 2021 aquí). El percentatge d’aptes d’enguany és superior i arriba al 96,7%.
 
Els estudiants podran fer servir el simulador per calcular les notes d'admissió als estudis de grau de la UIB del curs 2022-23. És una calculadora virtual, creada pel Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB), que es basa en els paràmetres de ponderació per a l'admissió 2022-23 i que permet que l’alumne sàpiga, a títol informatiu, la nota d’admissió a qualsevol estudi de grau de la UIB, segons el seu expedient acadèmic i les notes obtingudes a la prova d’accés: <https://seras.uib.cat/simulador_notes/>.
 
Revisió d'exàmens
 
Fins al dia 20 de juny, els estudiants poden sol·licitar la revisió dels exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i dels específics de correcció i qualificació. Aquesta revisió consisteix en una segona correcció, que pot deixar la nota igual, apujar-la o abaixar-la.
 
El termini per presentar les sol·licituds de revisió és de tres dies, a partir de la data de la publicació de les qualificacions, que va ser el 16 de juny. Aquesta petició es pot fer telemàticament a través d'UIBdigital.
 
Convocatòria extraordinària
 
Enguany, la convocatòria extraordinària de la PBAU serà els dies 5, 6 i 7 de juliol. Més informació a l’enllaç següent: <https://estudis.uib.cat/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/acces/batxiller/Convocatoria-extraordinaria/>.
 
Els alumnes que tinguin dubtes sobre la PBAU poden consultar el nou web <https://ajuda.uib.cat/>, un portal que intenta resoldre molts dels dubtes recurrents sobre les proves. 

Documents relacionats

Data de publicació: 17/06/2022