El 95,1 per cent dels estudiants que s'han presentat a la convocatòria de juny de 2013 de la prova d'accés a la Universitat són aptes

Resultats de la prova d’accés a la Universitat. Juny de 2013

Els alumnes poden consultar els seus resultats a UIBdigital  

El 95,1 per cent dels estudiants que s’han presentat a la prova d'accés a la Universitat aquest mes de juny són aptes. En xifres exactes, han superat les proves 3.103 alumnes dels 3.264 (fase general) que s'hi han presentat. 60 estudiants han tret una nota igual o superior a 9, i la nota d’accés més alta és de 9,67 punts.

Aptes per illes

A l'illa de Mallorca, el 94,90 per cent (2.530 alumnes) són aptes.
A l'illa de Menorca, el 95,72 per cent (246 alumnes) són aptes.
A l'illa d'Eivissa, el 95,74 per cent (315 alumnes) són aptes.
A l'illa de Formentera, el 100 per cent (12 alumnes) són aptes.

Els alumnes poden consultar els resultats de la prova d'accés a la Universitat a la web de la UIB.

La prova d'accés a la Universitat ha tingut lloc els dies 11, 12 i 13 de juny de 2013.

S’hi havien matriculat 3.583 alumnes (fase general i específica) de les Illes Balears. 

Les proves d'accés a la Universitat, convocatòria de setembre de 2013, tindran lloc els dies 10, 11 i 12 de setembre.

Sol·licitud de reclamació i doble correcció: els dies que els alumnes poden presentar les sol·licituds de reclamació i doble correcció són: 20, 21 i 24 de juny. Es poden adreçar al Servei d’Alumnes del campus de la UIB i a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Més informació, al Servei d'Alumnes de la UIB, tel.: 971 17 34 09 i 971 17 34 11. 

40.000 accessos a UIBdigital en un dia

UIBdigital va tenir 40.000 accessos el dia de consulta de les notes d’accés a la Universitat (la mitjana habitual en període d’exàmens arriba als 15.000 accessos). I no hi va haver cap incidència al llarg de la jornada. 

El 62% dels estudiants que varen fer les proves d’accés a la Universitat varen consultar les notes al llarg de la primera hora en què varen ser publicades (entre les 12.52 i les 13.52 h); un 82% en les primeres dues hores; i el 88% en les tres primeres hores.

Documents relacionats

  • IB3
  • TVE

          Informatiu Balear ->> notícia minut <00.16.49>

Data de publicació: 20/06/2013